Et av de ulovlige byggeprosjektene i strandsonen til tidligere Tjøme kommune. (Foto: Tom Ravndal)

Tre firmaer får millionbot etter ulovlig bygging i strandsone

Økokrim har ilagt tre selskaper forelegg på til sammen en million kroner for overtredelse av plan- og bygningsloven.

To av selskapene er også ilagt inndragning av vinning på til sammen 250.000 kroner. Bl.a. ble det revet og så bygget og oppført et nytt basseng, og samt utført terrenginngrep, uten at det forelå tillatelse fra kommunen.

Les også: Arkitekt og byggesaksleder frikjent for grov korrupsjon

Ulovlige arbeider i LNF-område

– Ulovlig bygging i strandsonen fører til inngrep i naturen og begrenser allmennhetens tilgang til ferdsel langs kysten. Det påvirker også naturmangfoldet og kan også være økonomisk motivert. Økokrim håper at straffen som er ilagt, kan være et viktig signal til andre virksomheter om at de må sette seg inn i gjeldende regelverk, ha gode rutiner og være årvåkne slik at det ikke foretas inngrep i strandsonen uten at det foreligger nødvendig tillatelse, sier førstestatsadvokat i Økokrim Hans Tore Høviskeland.

I følge foreleggene skal to av selskapene i perioden fra sommeren 2017 til høsten 2018 på en fritidseiendom i Færder kommune utført rivning av et svømmebasseng og oppføring av et nytt svømmebasseng med tilhørende teknisk rom med et samlet bebygd areal på ca. 75 m2. Alt er gjort i 100-metersbelte mot sjø og i et område avsatt til LNF-formål, til tross for at det ikke var sendt søknad til kommunen og tillatelse var gitt.

For dette er det ene selskap ilagt forelegg på 300.000 kroner og inndragning av vinning på 200.000 kroner.

I tillegg har det ene selskapet på fritidseiendommen også latt utføre terrenginngrep ved utfylling av 150- 200 kubikkmeter sprengstein og ca. 200 kubikkmeter jordmasser på fritidseiendommen. For disse forhold er selskapet ilagt et forelegg på 500.000 kroner.

Det tredje selskap er ilagt et forelegg på 300.000 kroner og inndragning av vinning på 50.000 kroner for å ha utført rivning av det eksisterende svømmebassenget og grunnarbeider til oppføring av et nytt svømmebasseng og teknisk rom.

Saken er en del av et sakskomplekset som gjelder ulovlige inngrep i strandsonen i tidligere Tjøme kommune og ble anmeldt til Økokrim av Færder kommune i desember 2019.

Selskapene har fått frist til 15. januar 2022 til å ta stilling til om de vedtar forleggene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *