(Illustrasjonsfoto: Byggmesterforbundet, Shutterstock)

– Skjerpings folkens! Nå må vi få ned antall bilskader

– Min oppfordring til bransjen nå som vi går inn i vintersesongen; Vis aktsomhet, hold avstand til bilen foran og vær bevisst på en trygg kjørestil, oppfordrer fagleder Trond Bystrøm i Byggmesterforsikring.

– Jeg vil rose bransjen for å ha tatt mange skadeforebyggende grep på byggeplassene. Dagens ledere er langt mer bevisste på å gjennomføre forebyggende tiltak, enn det som var tilfelle da jeg startet opp som byggmester for noen tiår siden, sier Trond Bystrøm, som byttet ut byggeplassen med jobben som fagleder i Byggmesterforsikring for drøye 10 års siden.

– Et større fokus på å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen, og sikre den mot skader og tyveri, er en positiv utvikling for bransjen som helhet, legger Bystrøm til.

– Påkjørsler bakfra har økt gjennom de siste 10 årene, samtidig har økningen i bilrute-skader har eksplodert. Vi må få ned antallet bilskader, så vi kan holde premiegrunnlaget så lavt som mulig. Det krever økt bevissthet om skadeforebyggende tiltak hos ledere og medarbeidere i byggebransjen, sier fagleder Trond Bystrøm. (Foto: Byggmesterforsikring)

Byggmesterforsikring AS ble etablert i 2003, og er et selskap som leverer og administrerer forsikringer, garantier og skadebehandling på vegne av stabile forsikringsgivere til seriøse håndverksbedrifter. Selskapet har i skrivende stund 17 medarbeidere med spesialkompetanse innen forsikringer og garantier til byggebransjen. Byggmesterforsikring AS er eid 100% av Byggmesterforbundet.

Hold avstand

Trond Bystrøm retter en pekefinger mot utviklingen innen skader på firmabiler. Her er det en urovekkende trend med økende skadeutbetalinger.

– Vi ser en økning i antallet skader som følge av påkjørsler bakfra. Her er det ingen tvil om hvem som har skylda. Kjører du inn i bilen foran, vet du hvem som blir holdt ansvarlig, for å si det sånn. Hovedgrunnen til denne typen skader er ofte at man ligger for tett på bilen foran. Nå som vi går inn i vinterhalvåret, er mitt råd; Ledere må ta praten med nye medarbeidere om hvordan man bruker firmaets biler. Det handler ofte om å etablere gode holdninger, avpasse farten etter kjøreforholdene og holde avstand. Du kommer ikke raskere frem med å stresse, fremholder Bystrøm.

– Skader på bilruter har også økt kraftig, og dette kan også ofte tilskrives at man ligger for tett på bilen foran, legger han til.

Skadesjef Julianne Nagy, Byggmesterforsikring: Tallenes tale er klar

– Vi må få ned utbetalingene på bilforsikring, skal vi ­holde premiegrunnlaget nede. Fortsetter utviklingen, kan vi vente oss saftige premieøkninger. For til syvende og sist er det forsikringstagerne som må ta regningen for økt skadefrekvens, påpeker skadesjef Julianne Nagy. (Foto: Byggmesterforsikring)

Et lederansvar

Ofte handler skadeforebygging om å vise ansvar, ha kontroll og utøve ledelse.

– Skal vi få ned skadefrekvensen, må alle medarbeidere være med på laget. Man må ta den alvorlige praten, få forståelse av at det er viktig å ta vare på bedriftens eiendeler. Det krever en dialog. Kanskje kan man legge inn noen ord på allmøter? Selv om alle har sertifikat, er det en forskjell på om man kjører en personbil, eller en varebil full-lesset med utstyr og materialer på vinterføre. Det dreier seg om bremselengder. Hvis medarbeiderne får aksept på at det gjelder å holde fokus på å holde avstand til bilen foran og avpasse farten etter kjøreforholdene kan mye være gjort, mener Trond Bystrøm.

Avbrudd koster

Påkjørsler koster penger i form av økte egenandeler og økning av premiegrunnlaget. Så det er god økonomi å få medarbeiderne til å være bevisste på kjørestilen. Men kollisjonsskader på egen og andres biler betyr ikke bare økte premier. Det kan også koste bedriften ekstrautgiften som følge av avbrudd.

(Illustrasjonsfoto: Byggmesterforbundet, Shutterstock)

– Mange varebiler har spesialtilpassede innredninger for oppbevaring av utstyr og verktøy. Hvis bilen havner på verksted, er det ofte ikke bare å leie en vanlig varebil. Avbrudd kan medføre økt tidsforbruk og forsinkelser, det er også en kostnad å ta med i regnestykket, påpeker Trond Bystrøm.

Kollisjonsskader dreier seg ikke bare om materielle skader. Det å påføre andre trafikanter personskader, er en høy pris å betale.

– Påkjøringer bakfra kan gi sjåføren i bilen foran livsvarige nakkeskader. Hva en livsvarig hel-, eller delvis uførhet innebærer rent menneskelig, kan de fleste tenke seg. Ingen vil påføre andre denne typen skader. Så skjerpings folkens, sammen må vi ta et krafttak for å forebygge skader, sier fagleder Trond Bystrøm i Byggmesterforsikring.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *