- Det er gode nyheter at 3 av 4 ordførere svarer at de vil handle mer bærekraftig. Problemet er at det ikke skjer i praksis. sier Hilde Widerøe Wibe, administrerende direktør i Norske Trevarer. (Foto: Norske Trevarer)

Kommune-Norge vil handle lokalt og bærekraftig, men får det ikke til

– En spørreundersøkelse blant 152 ordførere og rådmenn viser et stort flertall for å kjøpe inn langt mer lokalt og klimavennlig, likevel blir pris prioritert, sier Hilde Widerøe Wibe i Norske Trevarer.

Norske snekkerbedrifter vil ha nytt innkjøpsregelverk, og mener saken kan bli næringsministerens første store seier.

Kommunene trenger hjelp

– Offentlige anskaffelser er beregnet til å utgjøre nesten 15 prosent av Norges totale klimagassutslipp. Derfor er det gode nyheter at 3 av 4 ordførere svarer at de vil handle mer bærekraftig. Problemet er at det ikke skjer i praksis. Denne undersøkelsen bør tolkes som et rop om hjelp, og den hjelpen bør den nye regjeringen gi kommune-Norge umiddelbart, sier Hilde Widerøe Wibe, administrerende direktør i Norske Trevarer.

Wibe leder NHOs bransjeforening for 300 snekkerbedrifter over hele landet. Bedriftene har verksted og fabrikker over hele landet, men opplever ofte at norske kommuner velger utenlandske materialer og produkter ved nybygg eller vedlikehold.

Kommunesektoren bruker ifølge KS over 200 milliarder hvert år på offentlige anskaffelser.

Prioriteres i offentlige innkjøp

Wibe mener det er helt avgjørende å få på plass et helt nytt regelverk for offentlige innkjøp fort, og peker på tre konkrete gevinster ved at reglene for offentlige anskaffelser endres.

– Vår nye næringsminister Jan Christian Vestre har et brennende engasjement for bærekraft og norske arbeidsplasser. Nå har han en mulighet til å vise at ord følger handling ved å endre innkjøpsreglene. Nye regler blir et politisk kinderegg med effektiv klimapolitikk, flere lokale arbeidsplasser og høyere kvalitet på kommunale bygg. Det vil være en stor seier, sier Wibe.

Undersøkelsen viser stort engasjement for å prioritere lokale leverandører, men det kommer også frem at mange kommuner sliter med vedlikehold av byggene sine.

– Vi ser at hele 88 prosent av ordførere og rådmenn vil prioritere lokale leverandører, men så erfarer vi at det ikke gjøres i praksis. Kommunene går ofte for billige løsninger som går fortere i stykker og som er vanskelige å vedlikehold. Vi trenger regler som tar med samfunnsregnskapet og livstidskostanden til bygg og interiør, ikke bare innkjøpspris, sier Wibe

Sentrale funn fra NorgesBarometeret:

  • Flesteparten av kommunetoppene prioriterer lav anskaffelsespris
  • 3 av 4 kommuner ønsker at det totale klimaavtrykket skal telle mer ved innkjøp
  • 70 prosent av kommunene har etterslep på vedlikeholdsplanen. En femtedel har ikke en vedlikeholdsplan.
  • 88 prosent av kommunene er enige i at lokale leverandører bør prioriteres
  • 82 prosent prioriterer trematerialer ved innredning og interiør av nye bygg

Om undersøkelsen:

110 ordførere og 42 rådmenn har svart på undersøkelsen i regi av NorgesBarometeret på oppdrag fra Norske Trevarer. De 152 kommunetoppene som har svart kommer fra hele landet. Undersøkelsen er tatt opp i tidsrommet mellom 23. september og 7. oktober 2021.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.