Bygget fikk ferdigattest i 2016. Nå vurderer kommunen at brannsikkerheten er så dårlig at det kan være farlig å bo der. (Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune)

– Ansvarlig søker dokumenterte at alt var på stell

Mange spør seg hvordan Trysil kommune kunne gi ferdigattest til et leilighetsbygg med så alvorlige mangler at det fikk bruksforbud denne uka.

Avdelingsleder for bygg og geodataavdelingen Rune Møller Poulsen svarer:

– Fordi ansvarlig søker hadde lagt ved all dokumentasjon som kreves og der ble det bekreftet at både det branntekniske og det bygningsmessige ellers var utført i tråd med lov og forskrift. Ansvarlig søker dokumenterte at alt var på stell. Da plikter kommunen etter loven å utstede ferdigattest, uttaler Poulsen i en pressemelding fra Trysil kommune.

Ifølge NRK Innlandet er det største problemet ved bygget manglende brannskiller. Pernup har åpent kaldloft og mellom leilighetene og loftet er det kun brukt vanlige sponplater og isolering. Da vil en brann spre seg raskt gjennom taket.

Les også: Boligblokk i Trysil fikk øyeblikkelig bruksforbud

Uavhengig kontroll

Det ble utført en uavhengig kontroll av bygget slik det normalt skal på leilighetsbygg. Rapporten fra kontrollen fulgte søknaden om ferdigattest og inneholdt ikke noe som skulle tilsi at kommunen skulle eller kunne ha avslått søknaden. Uavhengig innebærer at kontrollen skal utføres av et foretak som ikke har utført arbeidet som skal kontrolleres, og som ikke har en juridisk, personlig eller økonomisk tilknytning som kan påvirke kontrollen.

– I dokumentasjonen ansvarlig søker sendte til kommunen da det ble søkt om ferdigattest, ble det bekreftet at alt var på stell i bygget, sier avdelingsleder Rune Møller Poulsen. (Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune)

Om tilsynet

Rune sier at kommunen når som helst i løpet av byggesaken og inntil fem år etter at ferdigattest er gitt, kan føre tilsyn. Først da kan de kreve detaljert informasjon om tiltaket. Kommunen var ikke på tilsyn på Pernup siden dokumentasjonen syntes å være i orden.

Etter flere bekymringsmeldinger dro de på tilsyn på Pernup sammen med Midt-Hedmark brann- og redningsvesen 22. oktober. De fant store mangler på brannsikkerheten, men under forutsetning av at direktevarsling og sprinkelanlegg fungerte, la de ikke ned bruksforbud.

12. november fikk kommunen og brannvesenet tilsendt rapporten fra Firesafe AS som boligsameiet hadde fått til å gå gjennom brannsikkerheten. Funnene var alarmerende. Brannvesenet konkluderte 15. november med at det var overhengende fare for liv og helse, og kommunen vedtok bruksforbud.

Nå har kommunen engasjert Norconsult til å gå gjennom Pernup med tanke på brannsikkerheten.

– Vi gjør det fordi vi vil ha en tredjepartsrapport vi selv har bestilt, i tillegg til den boligsameiet har bestilt. Vi har bedt om å få den snarest mulig, sier Poulsen.

Pernup-saken er ikke ferdig utredet.

– Vi jobber videre med å finne ut hvordan dette kunne skje, det vil si at manglene i forhold til brannsikkerheten ikke ble oppdaget tidligere. Jeg vil derfor ikke gå mer i detalj om denne konkrete saken nå, sier avdelingsleder for bygg og geodataavdelingen Rune Møller Poulsen.

Ordførar Erik Sletten i Trysil sier til NRK Innlandet at kommunen må endre praksis i byggesaker og begynne med stedlige tilsyn.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *