Direktoratet for byggkvalitet var med som observatør på Trysil kommunes tilsyn med firmaet ByggePlan AS. Fra venstre: Martin Sand Eriksson (Trysil kommune), Sissel K. Andersen og Stein Håvard Røstad (begge fra Direktoratet for byggkvalitet), Rune Møller Poulsen (Trysil kommune) og Simen Moren, André O. Lianger og Jørn Øyvind Simensen fra ByggePlan AS. (Foto: Ramona Nordnes, Trysil kommune)

Hjelper seks kommuner i gang med tilsyn

Elverum, Hamar, Løten, Stange, Trysil og Åmot er med i et pilotprosjekt for å få flere kommuner i gang med tilsyn av sine byggesaker.

– Det er motivasjon og inspirasjon for oss å delta i dette pilotprosjektet, sier Rune Poulsen, som leder bygg- og geodataavdelingen i Trysil kommune.

Gjennomførte tilsyn med kvalifikasjoner

Trysil er blant kommunene som er i ferd med å øke tilsynsaktiviteten i byggesaker. I første omgang handler det om tilsyn med kvalifikasjoner, det vil si å sjekke at tømrerfirmaer, rørleggerbedrifter og andre foretak har kompetansen som er nødvendig i et aktuelt byggeprosjekt.

– Med Direktoratet for byggkvalitet til stede gjennomførte vi nylig et tilsyn med ByggePlan AS, et lokalt firma vi hadde tro på hadde alt orden. Vi hadde noen små bemerkninger til foretaket, men ellers viste tilsynet at firmaet har god orden i sine systemer, forteller Rune Poulsen.

Skal også gjennomføre tilsyn med byggevarer

Tilsyn med kvalifikasjoner og produktdokumentasjon er prioriterte tilsynsområder for kommunene. Produktdokumentasjon handler om egenskapene til byggevarer. I et tilsyn kan kommunen be om dokumentasjon på at byggevarene har gode nok egenskaper der de skal brukes, for eksempel når det gjelder brannmotstand, bæreevne og U-verdi.

Hovedmålet med pilotprosjektet er økt tilsynsvirksomhet i kommunene, opplyser prosjektleder og senioringeniør Helena Langeland i Direktoratet for byggkvalitet.

– I tillegg er det viktig for oss å se hvilke behov og utfordringer kommunene har når det gjelder tilsyn. Vi ønsker at disse seks hedmarkskommunene skal samarbeide om tilsyn og utveksle erfaringer seg i mellom og med andre kommuner. Kommunene har gjort en god innsats allerede, og det blir spennende å følge prosjektet videre, forteller Langeland.

Direktoratet har forbedret tilsynsmalene

Direktoratet forbedret maler kommunene kan bruke når de gjennomfører tilsyn. Det synes Rune Poulsen i Trysil kommune var til stor hjelp.

– Malene var gode veivisere til innkalling til tilsynsmøtet og til gjennomføring av selve tilsynet. Til neste år skal vi gjennomføre produkttilsyn, noe som kan være komplisert i enkelte byggesaker. Men produktdokumentasjon er et viktig område å ha tilsyn med, og vi gleder oss til å jobbe videre med tilsynsarbeidet, sier Poulsen.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *