Kristiansund kommune jobber aktivt for å forebygge brann i kommunens bygninger ved blant annet nye rutiner i etableringsfasen av flere brannceller. Her har medarbeidere i kommunen vært på stedlig tilsyn. (Foto: Kristiansund kommune)

– Få kommuner gjør som oss

I sommer førte Kristiansund kommune stedlig tilsyn med brannsikkerheten på byggeprosjekter. Nå innføres nye rutiner for søknader om etablering eller endring av bruksenheter i bygning med mer enn en branncelle.

– Det er viktig at Kristiansund tar innbyggernes sikkerhet på alvor, sier kommunen.

Les også: Bedre brannsikkerhet med fysisk tilsyn fra kommunene og Et år med byggetilsyn avdekket 3 000 ulovlige bygg (+)

Tilsyn fant for mange feil

Bakgrunnen for de nye rutinene er funn som kommunen avdekket ved tilsyn de gjennomførte sommeren 2022 når det gjelder brannsikkerhet.

– Tilsynene som vi nylig har gjennomført, avdekket blant annet manglende og mangelfull prosjektering, manglende kommunikasjon mellom de ansvarlige foretakene i byggesaken og også mellom tiltakshaver og de ansvarlige foretakene, utførelse ikke utført i tråd med prosjekteringen, mangler ved rømningsveier, samt horisontal og vertikal brannsikring og mangelfull branncelleinndeling, skriver kommunen.

Slik skal IKKE et brannskille se ut. Vinduet er det vanskelig å komme seg ut av. (Foto: Kristiansund kommune)

Både for samfunnet og sluttbrukeren er det viktig at feil oppdages på et tidligst mulig tidspunkt. Jo tidligere feil oppdages, jo billigere og lettere er det ofte å rette de opp.

– Ved at kommunen nå innfører uavhengig kontroll på både prosjektering og utførelse av brannsikkerhet, håper vi å oppnå at byggene får riktig kvalitet før de tas i bruk, uttaler Kristiansund kommune.

Uavhengig kontroll

Endringen gjelder for søknader til Kristiansund kommune om rammetillatelse og ett-trinnstillatelse registrert mottatt fra og med 1. desember 2022. Kommunen kan også stille vilkår om uavhengig kontroll etter kommunens egen vurdering i enkeltsaker før den tid, jf. SAK10 § 14-3.

De nye rutinene gjelder for alle tiltaksklasser i alle typer bygg:

 • Søknad om rammetillatelse og ett-trinnstillatelse: Brannsikkerhetsstrategi skal vedlegges søknad om rammetillatelse og ett-trinns tillatelse
 • Uavhengig kontroll (Prosjekterende):
  • Det kreves gjennomført uavhengig kontroll av brannkonsept i alle tiltaksklasser
  • Det kreves gjennomført uavhengig kontroll av passiv brannbeskyttelse i alle tiltaksklasser
  • Det kreves gjennomført uavhengig kontroll av detaljprosjektering av slokkeinstallasjoner, brannalarm og ledesystem i alle tiltaksklasser hvor det er krav om dette
 • Uavhengig kontroll (Utførende):
  • Det kreves gjennomført uavhengig kontroll av utførelse av brannkonsept i alle tiltaksklasser
  • Det kreves gjennomført uavhengig kontroll av utførelse av passiv brannbeskyttelse i alle tiltaksklasser
  • Det kreves gjennomført uavhengig kontroll av utførelse av slokkeinstallasjoner, brannalarm og ledesystem i alle tiltaksklasser hvor det er krav om dette
 • Søknad om ferdigattest og midlertidig brukstillatelse:
  • Uavhengig kontrollerende sine rapporter på prosjekteringen og utførelsen skal vedlegges søknad om midlertidig brukstillatelse og ferdigattest.

De foretakene som skal utføre arbeid i forbindelse med byggesaken må erklære ansvar. Ved å erklære ansvar innestår det ansvarlige foretaket for at det har de nødvendige kvalifikasjoner og at arbeidet utføres i tråd med regelverket og teknisk forskrift (TEK).

– Ansvarssystemet er basert på tillit. For å sikre at ansvarssystemet fungerer og at minstestandarden sammen med vilkårene i tillatelsen overholdes, må det føres tilsyn og kreves uavhengig kontroll, uttaler Kristiansund kommune.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *