41 personer omkom i boligbranner i 2021, fire færre enn året før. (Foto: OBRE)

Bedre brannsikkerhet med fysisk tilsyn fra kommunene

Selv om færre mennesker omkom i branner i fjor enn året før, må kommunene styrke tilsynene med nybygg for å øke brannsikkerheten, mener Brannvernforeningen.

– Dagens regelverk og krav til internkontroll legger godt til rette for at ingen skal omkomme i branner her i landet. Hvorvidt en brann skal utvikle seg til å bli livstruende eller ikke, henger sammen med hvor godt vi klarer å følge opp de kravene som gjelder, understreker Rolf Søtorp, administrerende direktør i Norsk brannvernforening.

Han kommenterer statistikken som viser at det omkom 41 personer i branner i fjor, fire færre enn året før.

 

 

Fysisk kontroll før ferdigattest

– Grunnlaget for brannsikkerheten i boliger og andre bygg legges i byggefasen, men det utøves for lite fysisk kontroll med bygg før kommunene gir ferdigattest, mener Rolf Søtorp, administrerende direktør i Norsk brannvernforening.

– Hvorvidt et nybygg oppfyller kravene til brannsikkerhet, er et ansvar som ikke kan overlates til byggenæringen alene. Vi er derfor glade for at det nå arbeides med en ny standard for kontroll av brannsikkerheten som skal gjennomføres før et bygg kan tas i bruk, sier han.

 

Sikre risikoutsatte grupper

Han peker ellers på at kommunene har en nøkkelrolle når det gjelder å bedre brannsikkerheten for personer med høy risiko for å omkomme i brann. Det gjelder for eksempel eldre hjemmeboende og personer med problemer knyttet til rus og psykiatri.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.