Trappehall i nye Huseby skole i Trondheim. (Foto: Filter Arkitekter)

Hent leverer ny storskole i massivtre

Nye Huseby skole i Trondheim får plass til både barn og ungdom, er bygget med passivhusstandard, energimerke A, har solceller og skal sertifiseres etter BREEAM Very Good.

I tillegg har byggeplassen vært fossilfri, forteller entreprenøren Hent.

Alle overflater i tre

De nye skolene på Huseby er dimensjonert for om lag 1200 elever fra første til tiende trinn. Miljøambisjonene for Huseby skole har vært høye og bygget er tegnet av Filter Arkitekter.

(Foto: Filter Arkitekter)

– Det har vært et stort privilegium å arbeide med Huseby skoler. Vi har hatt et godt samarbeid med entreprenør og arkitekt. Skolen er for det meste oppført i massivtre, og vi er svært begeistret for at så å si alle overflater er i tre (massivtre, treskiktplater, spilepanel eller finerplater), forteller Hege Herdlevær, prosjektleder i Trondheim eiendom – utbygging.

(Foto: Filter Arkitekter)

– Det ser ut til at både elever og ansatte har tatt bygget godt imot, og vi håper alle vil trives i det flotte bygget som også er en del av områdeløftet på Saupstad-Kolstad, sier Herdlevær.

Samspillsentreprise

Skolen er for elever fra 1.-10. trinn, har plass til 700 elever på barnetrinnet og 450 elever på ungdomstrinnet. I tillegg har den avdeling for minoritetsspråklige elever, ressurssenter for hørsel og tegnspråk, og bydelsavdeling for Trondheim kommunale musikk- og kulturskole.

(Foto: Filter Arkitekter)

Den nye barneskolen og den nye ungdomsskolen er atskilt fra hverandre, og får hvert sitt uterom. Samtidig knyttes de nye skolene sammen av kulturaksen, som rommer blant annet blackbox-scene, aula og kantine.

(Foto: Filter Arkitekter)

– Huseby skole er blitt en veldig fin skole. Fra oppstarten har vi hatt en god prosess og samarbeid med byggherre og underentreprenørene. Involveringen har vært god og vi er stolte over skolen vi har bygd sammen, forteller prosjektleder i HENT, Eskil Kulsetås.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.