Lade skole er den tredje skolen i massivtre Trondheim kommune bygger i løpet av en tiårsperiode. (Illustrasjon: Eggen Arkitekter)

Tredje skole i massivtre

Først kom Nardo, deretter Åsveien og nå reiser Lade skole seg fra bakken – den tredje skolen som oppføres i massivtre i Trondheim.

Alle gode ting er tre, skriver pioneren på skoler i massivtre – Trondheim kommune – på nettstedet Trondheim 2030.

Les også: Mer massivtre i Trebyen

Tredje treskole

Trondheim kommune satset tidlig på innovative bæresystemer i tre og har brukt dem i mange av sine bygg siden 2005. Akkurat nå bygges den tredje skolen i massivtre.

Lade skole blir en ny barneskole for 700 elever samt avdeling for 40 minoritetsspråklige elever og idrettshall.

Tomten til Lade ligger opp mot friområdet Grønlia med Lade kirke og Lade gård som naboer. Lade kirke og Lade gård er fredete bygninger og Korsvika allé er av antikvarisk verdi. Området rundt kirka og gården ligger i hensynssone i Kommuneplanens arealdel, og det åpne landskapet skal bevares.

Skolegården sett fra sør. En sentral problemstilling for Lade skole er å se på hvilke klimavennlige materialer og løsninger som gir størst gevinst for pengene. (Illustrasjon: Eggen Arkitekter)

Terrenget faller mot vest og tomta har gode solforhold hele dagen. Det er utsikt mot Korsvika, fjorden og Fosenalpene i nord og mot byen i sør. Det er erfarne Eggen Arkitekter som tegner skolen.

Signalene fra byggebransjen tyder på at mange entreprenører i Trøndelag har positiv erfaring med å bygge i massivtre, sier kommunen.

– Vi har fått tilbakemeldinger om fordeler som kort byggetid, lav bemanning, økt produksjon og lav egenvekt. Det bygges dessuten nå i mindre grad i telt, noe som tidligere var en prisdrivende faktor, forteller Mona Åsgård, prosjektutvikler i Trondheim eiendom – utbygging.

 

Prioriterer klima og økonomi

– Det er viktig for Trondheim kommune å bygge klimavennlige bygg innenfor de økonomiske rammene vi har, sier Åsgård.

– Dette gjør vi ved å sammenholde klimafotavtrykket med kostnader for ulike løsninger og materialer i et livsløpsperspektiv. Da utvikler vi egen kompetanse slik at vi kan prioritere å gjøre mer av det som både er klimavennlig og økonomisk gunstig for kommunen som byggherre.

Vestibyle, hovedtrapp og kantine. (Illustrasjon: Eggen Arkitekter)

– Både de som jobber i skolene og de som vedlikeholder er svært fornøyd. Så langt er disse byggene lite utsatt for hærverk, avslutter Mona Åsgård.

Administrasjon, lærerarbeidsplasser og idrettshall på Lade skole. (Illustrasjon: Eggen Arkitekter)

Trondheim kommunes satsing på bruk av tre i skoler har også bidratt til å utvikle mer kunnskap innen bærekraftig materialbruk og trekonstruksjoner både hos arkitekter og rådgivere.

Eggen Arkitekter har tegnet alle de tre skolene i massivtre. Gjennom arbeidet med Åsveien skole, ble det utviklet et vurderingsgrunnlag for å oppnå redusert klimagassutslipp. Når konstruksjoner og materialer skal velges er dette et godt hjelpemiddel, som nå etterspørres i hele Norge.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *