Per Ivar Moen og Bjørnar Skjærven. (Alle foto: Byggmesteren)

– At vi får flere lokale læreplasser er viktig for hele landet

BJØRKELANGEN: – Vi vil stille nye krav til innkjøp, garantere for læreplasser og høre mer på dere lærebedrifter, sier nestleder Bjørnar Skjæran i Arbeiderpartiet til tømrermester Per Ivar Moen i Grendebygg.

Det er Arbeiderpartiet i Aurskog-Høland som inviterer nestleder Bjørnar Skjæran og stortingsrepresentantene Anniken Huitfeldt og Åsmund Aukrust ut til Grendebyggs byggeplass. Her skal de møte tømrerlærlinger og lære mer om behovene til Byggmesterforbundets lærebedrifter.

Les også: Støre: Norsk arbeidsliv trenger en storrengjøring (+)

Stolt av elevene og skolen sin

– Både Even og Magnus har gått hos oss og det er artig å se at de nå har gode læreplasser lokalt, sier faglærer Randi Hoel Ransberg ved Kjelle videregående skole på Bjørkelangen.

– Det er godt å se at dere er vel på plass i Grendebygg, sier lærer Ransberg (som også er gruppeleder i Aurskog-Høland Arbeiderparti) til sine tidligere elever Even Hagen Johansen og Magnus Foss Haneborg. (Foto: Byggmesteren)

Hun er stolt av at skolen har god nok praksis på bygg- og anleggsfag til at elevene er attraktive for lærebedriftene.

– De siste årene har nesten samtlige av elevene fra Kjelle fått læreplass. Det er resultatet av god skolegang, bra samarbeid med lærebedriftene og at vi følger elevene tett, sier Ransberg.

På denne fine eneboligen – bygget med lokalt tre – har flere tømrerlærlinger fått god praksis og opplæring det siste året. (Foto: Byggmesteren)

Ikke alle byggfagelever i Norge har det så greit som på Bjørkelangen.

– Frafallet på yrkesfag må løses. Det er tragisk når elever ikke får fullføre utdannelsen og samfunnet mister gode fagfolk. Vi trenger en læreplassgaranti, fastslår Randi Hoel Ransberg.

Ap: Læreplassgaranti og Norgesmodell

– Det er viktig at vi nå jobber målretta for å hegne om og kunne gi fordeler til de seriøse bedriftene, sier nestleder Bjørnar Skjæran i Arbeiderpartiet. Gårdbrukeren fra Selnes i Nordland mener det må tas grep om en rekke faktorer etter stortingsvalget.

– Vi vet at det er mange useriøse som utkonkurrerer dere på urettferdig vis. Jeg vil høre deres forslag til hva som bør gjøres med dette fremover, sier Skjæran.

– Vi ønsker en ny standard i norsk arbeidsliv med begrensninger på antall underentreprenører og innleie. sier Bjørnar Skjæran. (Foto: Byggmesteren)

Arbeiderpartiet vil ha en nasjonal læreplassgaranti og en ny standard for offentlige innkjøp: Norgesmodellen. Fremover kan også Arbeidsmiljøloven vente seg noen endringer, lover Skjæran.

– Og en mer praktisk rettet skolegang. De som har det i hendene, må få oppleve mestringen og lykkes med dette, sier han.

Tømrermester Per Ivar Moen er enig i at elever som har litt praktiske ferdigheter fra før, klarer seg bedre i læreløpet. Lærebedriften Grendebygg har utdannet minst en lærling i året og Moen vurderer også svenneprøver som medlem av prøvenemnda i Akershus.

– Vi er heldige som fortsatt har en del «gode emner» blant elevene her på Aurskog og Bjørkelangen, sier tømrermester Moen. (Foto: Byggmesteren)

– All praktisk lærling er blitt skvisa ut av grunnskolen. De som er best med henda, veit ikke det før de kanskje velger feil yrke. Det er trist og koster samfunnet alt for mange håndverkere, fastslår Moen

– Arbeiderpartiet skal jobbe for mer praktisk læring i skolen. Det er særlig viktig for mange gutter at vi får dette tilbake i skolen, svarer Skjæran.

Hvem garanterer for læreplasser?

Byggmester Åsmund Østvold er med på møtet som næringspolitisk representant for Byggmesterforbundet. Han synes at en nasjonal læreplassgaranti er valgflesk.

– På vegne av hvem garanterer Arbeiderpartiet læreplasser til alle? spør Østvold.

– Vi gjør det på egne vegne og får vi styringa etter valget så gjør vi det på vegne av samfunnet, svarer Arbeiderpartiets nestleder.

– Nå er det sånn i Akershus at 70-80 prosent av tømrerlærlingene går hos små og mellomstore bedrifter, mens entreprenørene tar resten. En sånn læreplassgaranti vil ikke virke om de små håndverksbedriftene har lite å gjøre. Skal du øke rekrutteringen er nøkkelen bedre markedstilgang for lærebedriftene, sier byggmester Åsmund Østvold til Bjørnar Skjæran på byggeplassen i Bjørkelangen. (Foto: Byggmesteren)

I Nordland har en slik garanti blitt prøvd ut i flere yrkesfag. Skjæran mener at garantien fungerer fordi alle parter stiller opp – unntatt staten da.

– Myndighetene kan selv ta inn mange flere lærlinger. Her kan staten lære av det private næringslivet. Vi må ha et opplegg som hindrer at 1/3 av elevene ikke fullfører yrkesfaget sitt som i dag, sier Skjæran til Østvold.

Byggmesteren vil vite hvorfor Arbeiderpartiet nå skal ha en nasjonal innkjøpsmodell (Norgesmodellen) i stedet for å gjøre endringer i loven om anskaffelser.

– Den er komplisert nok og det vi ser vi ut i fra antall klagesaker på denne. Norge er også medlem av EØS og vi må unngå et lovverk som diskriminerer. Men å stille kvalitetskrav til kommunale og statlige innkjøp har vi full anledning til, svarer Skjæran.

Fra venstre tømrermester Per Ivar Moen og Martin Jesperud Smedsrud i Grendebygg AS, tømrerlærling Magnus Foss Haneborg, stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt (Ap), tømrerlærling Even Hagen Johansen, byggmester Åsmund Østvold fra Byggmesterforbundet, stortingsrepresentant Åsmund Aukrust (Ap) og nestleder Bjørnar Skjæran i Arbeiderpartiet. (Foto: Byggmesteren)

– Poenget er at det hjelper å stille krav. Det er kamp om ungdommen og når færre velger yrkesfag, må det jobbes hardere for at flere tar fagbrevet sitt, sier Bjørnar Skjæran fra Arbeiderpartiet.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *