Professor Stig Geving ved NTNU er en av landets ledende ressurser innenfor fagområdet bygningsfysikk. (Arkivfoto: Byggmesteren)

Ny bok om praktisk bygningsfysikk

– Hoveddelen av boka «Praktisk bygningsfysikk» handler om bygningsfysiske prinsippløsninger i forbindelse med utførelse av tak, yttervegger og golv, sier professor Stig Geving ved NTNU.

Stig Geving har siden 1993 jobbet med forskning, rådgivning og informasjon innen generell byggeteknikk og bygningsfysikk. Hans hovedekspertise har vært innen varme- og fukttransport i bygninger og bygningskomponenter.

Geving har arbeidet lenge med design og utførelse av ytterkonstruksjoner, fuktberegninger, fuktskader og praktisk fukthåndtering i byggefasen. Bygningsfysiske tema knyttet til energieffektive bygninger som passivhus og null-utslippshus har også vært et fokusområde for professoren i de senere årene.

Bok om praktisk bygningsfysikk

Nå kommer Geving med en ny lærebok som håndverkere kan lære av.

– Denne boka er et forsøk på å gi en samlet kunnskapsbasis om praktisk bygningsfysikk. Hoveddelen av boka omhandler derfor bygningsfysiske prinsippløsninger i forbindelse med utførelse av tak, yttervegger og golv. Det brukes mye plass i boka på å forklare bakgrunnen for disse prinsippene. Dette gir forståelse som er nødvendig dersom man for eksempel ønsker å avvike fra mer allment aksepterte løsninger. Det er lagt vekt på utstrakt bruk av tegninger, skisser og fotografier for å illustrere disse prinsippene, sier Geving.

Utdrag fra boka Praktisk bygningsfysikk. (Skjermdump: Fagbokforlaget)

Boka er primært skrevet som lærebok for studenter på høyskole- og universitetsnivå innen byggfag og arkitektur.

Boka vil imidlertid også kunne brukes av de fleste praktiserende aktører i byggebransjen som jobber med eller er interessert i bygningsfysikk, og som ønsker en oppfrisking og en systematisert framstilling av praktiske bygningsfysiske prinsipper og anbefalinger.

Bygningsfysikk inneholder både en teoretisk del og en praktisk del. Den teoretiske delen omfatter for eksempel energiberegninger, beregninger av U-verdier og kuldebroer og fuktberegninger. Det vi her har kalt «praktisk bygningsfysikk», går på planlegging og utførelse av klimaskallet med hensyn på materialvalg og detaljløsninger knyttet til fuktsikring, varmeisolering og lufttetthet.

Mens den teoretiske delen av bygningsfysikken hovedsakelig håndteres av bygningsfysikere, berører praktisk bygningsfysikk mange andre profesjoner, spesielt arkitekt- og entreprenørbransjen. I tillegg er dette kompetanse som er relevant og viktig for rådgivere innen konstruksjon (RIB), prosjekteringsledere, leverandører mm.

Boken kan du bestille her.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.