Byggfaghallen ved Brønnøysund vgs står tom og ubrukt i år. (Foto: Anne Marit Stork)

Nordland trenger tilbud om bygg og anleggsfag!

Fylkestinget i Nordland skal i desember avgjøre hvordan skoletilbudet skal bli ved de videregående skolene i fylket for de neste fire årene.

Igjen er det foreslått å skjære ned på tilbudet om utdanning i bygg og anleggsfag. Denne gangen gjelder det Brønnøysund. Det vil Byggmesterforbundet  på det sterkeste fraråde!

Bygg- og anlegg er en av de store næringene i Nordland, og i resten av landet. Faktisk jobber 10 % av arbeidsstyrken innenfor denne næringa. De siste årene har det vært høy aktivitet og til tross for korona, forventer vi at dette skal fortsette. Dessverre sliter næringa med stor mangel på fagfolk. Målinger fra NAV viser at det mangler ca 350 fagarbeidere i Nordland pr i dag, og dette underbygges også fra kompetansbarometeret til NHO som viser at 64 % av bedriftene mangler faglært arbeidskraft.
Tømrerfaget er det største av bygg- og anleggsfagene, og det faget som har størst udekket behov for fagarbeidere. Tømrerfaget er også et av de mest komplekse fagområdene hvor det er særlig uheldig med ufaglært arbeidskraft.

 

Anne Marit Stork, regionleder i Byggmesterforbundet Nord.

Alle får læreplass

Formidlingsandelen for lærlinger i bygg og anlegg var i 2019 på 86 % i Nordland. Det betyr i praksis at alle elever som har gjennomført et ordinært skoleløp, får læreplass. I dag er det 20 lærlinger innenfor bygg- og anleggsfagene i de fem kommunene som utgjør Sør-Helgeland. Det viser at behovet er der, og at bedriftene er flinke til å ta inn lærlinger.
Ungdommene i de fem kommunene, som naturlig søker til Brønnøysund vgs, har en utfordring med lang avstand til nærmeste alternative skoletilbud. Hvis det ikke tilbys relevant utdanning i Brønnøysund, blir konsekvensen å flytte på hybel med de ulemper dette innebærer.

Skrikende behov for fagfolk

Byggmesterforbundet har forståelse for at synkende ungdomskull og derav strammere økonomi, gjør det nødvendig med noen nedskjæringer i skoletilbudet i fylket. Men det blir helt feil å kutte i utdanningstilbudet som skal sikre nødvendig arbeidskraft til ei næring med skrikende behov for fagfolk.
Paradoksalt har Brønnøysund en topp moderne byggfaghall fra 2012. Denne står i dag ubrukt fordi det ikke ble igangsatt bygg-og anleggsfag nå i høst. Dette er ikke klok forvaltning av økonomiske ressurser.

Tenk nytt med fellesfagene

I stedet for å kutte i skoletilbud på mindre skoler, er det kanskje tid for å tenke nytt i forhold til måten vi tilbyr videregående utdanning på. Kanskje kan vi samkjøre undervisningen i fellesfag slik at en klasse på 15 elever kan bestå av halvparten TIP-elever og halvparten byggog anleggs elever. Det kan også vurderes digital undervisning i noen fag, og elevene kan i større grad ha praktisk opplæring i bedriftene.

Det er en tendens til at ungdom som velger yrkesfag, i større grad blir værende i landsdelen. Dette bør i seg selv være et argument for å beholde et bredt yrkesfaglig skoletilbud.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *