Foto fra tilsyn på Soleglad 4 i Oslo 18. august. (Foto: Plan- og bygningsetaten)

Tvangsmulkt for brudd på stoppordre

Et boligprosjekt på Nedre Furuset er ilagt 200 000 kroner i tvangsmulkt for ikke å etterkomme en stoppordre på byggearbeider, og for ikke å etterkomme pålegg om å sikre byggeplassen.

Plan- og bygningsetaten i Oslo har samtidig varslet om at de vurderer å frata selskapet Multi Bygg Consult AS flere ansvarsretter.

Ignorerte stoppordre

– Vi ser svært alvorlig på brudd på stoppordre og manglende sikring av byggeplassen, sier avdelingsdirektør Anne-Marie Vikla i Plan- og bygningsetaten.

Etaten følger byggeprosjektet i Soleglad 4 tett, og har vært på mange tilsyn på byggeplassen. Under et tilsyn 9. september ble det avslørt at det har foregått arbeider på bygget i perioden mellom mars og september til tross for stoppordren etaten ga i 2019. I tillegg var ikke byggeplassen tilstrekkelig sikret.

Foto fra tilsyn på Soleglad 4 i Oslo 18. august. (Foto: Plan- og bygningsetaten)

Etter tips om arbeidere på byggeplassen og i samarbeid med A-krimsenteret, gjorde etaten et nytt tilsyn den 18. september. Politiet anholdt da flere personer fra Litauen etter at de forsøkte å forlate den stengte byggeplassen. De hadde på seg arbeidsklær, men ingen hadde HMS-kort eller arbeidsavtaler.

– Tiltakshaver er nå ilagt 200 000 kroner i tvangsmulkt for brudd på vilkårene i stoppordren. Vi har samtidig varslet ytterligere 300 000 kroner i tvangsmulkt dersom ikke påleggene etterkommes, forteller Vikla.

Vil frata ansvarsretter i byggesaken

Det er også gjennomført et dokumenttilsyn knyttet til kvalifikasjoner i selskapet Multi Bygg Consult AS som har rollen som ansvarlig søker. Tilsynet avdekket flere avvik fra forskriftene i plan- og bygningsloven om ansvarsretter.

Den 8. september varslet vi derfor Multi Bygg Consult AS om at vi vurderer å frata selskapet ansvarsretter på flere av rollene de har i Soleglad 4, som ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende innenfor flere ulike fagområder.

Foto fra tilsyn på Soleglad 4 i Oslo 18. august. (Foto: Plan- og bygningsetaten)

– Etter en samlet vurdering av dokumenttilsynet mener vi at Multi Bygg Consult AS ikke har dokumentert at de er kvalifisert til å ha ansvarsrett for de ulike rollene innenfor en rekke av fagområdene, påpeker Vikla.

Arbeidstilsynet har tidligere gitt Multi Bygg Consult næringsforbud mot å drive virksomhet i Norge, noe selskapet selv avviser.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *