Unntak fra forbrukslånsforskriften knyttet til forsinket utbetaling av dagpenger

Finansdepartementet fastsatte 30. april en forskrift som på nærmere angitte vilkår gir midlertidig unntak fra kravene i forbrukslånsforskriften for lån til personer som venter på utbetaling av dagpenger fra NAV. Unntaket gjelder frem til 30. september. Departementet er enig med Finanstilsynet og høringsinstansene i at unntaket ikke lenger er nødvendig, og har derfor besluttet at det ikke skal videreføres.

Boliglånsforskriften og forbrukslånsforskriften er midlertidige og utløper ved årsskiftet.

Finanstilsynet skal innen 28. september gi råd til Finansdepartementet om videreføring og innretning fra 1. januar 2021.

Departementet vil sende Finanstilsynets forslag på høring når det foreligger.