(Foto: Statsbygg)

Nybygg med Nord-Norges største solcellepanel

Statsbygg har ferdigstilt nybygget for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT i Tromsø. På taket testes et 1 250 m² stort solcellepanel.

Bygget ble overlevert med offisiell åpning 11. august 2020.

Viktig Campus i Tromsø

Nybygget gjør at lærer- og pedagogikkutdanningene samles i moderne undervisningslokaler og integreres med de andre delene av universitetet på campus i Tromsø. Nybygget skal huse ca. 1 900 hel- og deltidsstudenter innenfor barnehage- og grunnskolelærer, lektor- og pedagogikkutdanning, samt 176 ansatte.

Arealet som er satt av til undervisnings- og studiefunksjoner er omtrent 4 200 kvadratmeter, og det som skal benyttes til møterom og kontorarbeidsplasser omtrent 1 900 kvadratmeter. Totalt er nybygget på ca. 11 000 kvadratmeter brutto, og er gjennomført innenfor kostnadsrammen på 475 millioner kroner.

(Illustrasjon:Filter Arkitekter)

Bygget er gjennomført som en totalentreprise med løsningsforslag. Econor AS vant konkurransen og gjennomfører byggearbeidene i oppdrag for Statsbygg. Med seg hadde de arkitektfirmaet Filter arkitekter i Oslo. Som del av totalentreprisen ble det i innledende fase gjennomført en planbearbeidelse av løsningsforslaget og et forprosjekt.

Tilhørende infrastruktur og utomhusarbeider er også en del av prosjektet. Bygget har seks etasjer, samt en underjordisk kulvert for å knytte det sammen med resten av bygningsmassen på campus Tromsø. Det er satt krav til generalitet og fleksibilitet for fremtidige behovsendringer, opplyser Statsbygg.

Nord-Norges største solcellepanel

Prosjektet hadde som mål å redusere klimagassutslippene med 30 % sammenlignet med et referansebygg. Prosjektets energiambisjon tilsvarer passivhusnivå, og det skulle derfor vurderes alternativ og fornybar energiproduksjon (nesten nullenergi).

Statsbygg trosset derfor mørketiden og la Nord-Norges største solcelleanlegg på taket – 1250 m2 – til nybygget for Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP). Det er sannsynligvis blitt verdens største solcelleanlegg nord for polarsirkelen.

– Tidligere har man tenkt at solforholdene i nord er så dårlige at det ikke er økonomisk gunstig med solceller her. Det stemmer ikke. Det vil alltid være forskjeller fra prosjekt til prosjekt, men alt i alt fungerer solceller godt også her, sier energi- og miljørådgiver Mikael af Ekenstam i Sweco. (Foto: Sweco)

Dette er et klimatiltak, som vil gi mer kunnskap om hvilke muligheter det er for bruk av solceller i nord. Solcelleanlegget er beregnet til å gi en årlig energiinnsparing på 140.000 kWh, og erfaringene så langt er positive. Investeringskostnaden er på ca. 4,5 millioner kroner eks. mva, opplyser Statsbygg.

Solcelleanlegget trenger mye vedlikehold på grunn av klimaet i Tromsø. (Foto: Norsk Solenergiforening)

Anlegget er langt på vei et testprosjekt både for UiT og Statsbygg. UiT har allerede i dag et mindre testanlegg for solceller i Tromsø, mens Statsbygg har solcelleanlegg på flere bygninger lenger sør i landet. Ved testanlegget til UiT er det blant annet dokumentert at lav temperatur øker effekten av hver enkelt solcelle.

Samtidig spiller begrenset tilgang på lys deler av året negativt inn. På det nye anlegget skal solcellene ligge med lav vinkel for å fange lyset over størst mulig del av døgnet.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *