Landbruks- og matminister Olaug Bollestad lanserte tiltakspakke for skogbruket. (Foto: Viken Skog)

Regjeringen letter på budsjettsløret med 50 mill. til skogbruket

Allerede ei uke før revidert nasjonalbudsjett legges fram, kunne landsbruksministeren tirsdag lette på budsjettsløret.

I møte med skogeiere på Romerike, lanserte hun et forslag til tiltakspakke som regjeringen fremmer i nasjonalbudsjettet kommende tirsdag. Pakka er på 50 millioner kroner og skal bidra til hogstaktivitet i skogbruket i en periode med redusert etterspørsel etter sagtømmer forårsaket av Covid 19-utbruddet, ifølge landbruksdepartementets pressemelding.

Les også: Sterke appeller foran revidert budsjett

 

Holder hjulene i gang i skogen

Pakka ble positivt mottatt av skogeierne:

– Dette er veldig positivt, det betyr at entreprenørene kan holde hjulene i gang, sier skogsjef i Viken Skog Even Bergseng til skogselskapets nettsider.

 

Hele verdikjeden rammet

Departementet begrunner tiltakspakka slik i en pressemelding:

– Verdikjedene i skogbruket er rammet av koronakrisen. Redusert aktivitet i byggsektoren har medført lavere etterspørsel etter trelast fra sagbrukene. Når sagbrukene etterspør mindre sagtømmer, rammes mye av den normale hogsten i skogbruket som utføres av skogsentreprenører. Dette får også negative konsekvenser for treforedlingsindustrien som bruker den delen av tømmeret som ikke går til sagbrukene, også kalt massevirke.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *