Nord-Norge trenger impulser for fortsatt vekst og utvikling, sier adm. direktør Ruben Jensen i NESO. (Foto: Jan Eivind Fredly, Aidem Media)

Advarer mot byggebrems i nord

Redusert boligbygging i Nord-Norge bør få varsellampene til å blinke. NESO ber nå regjeringen stimulere til vekst og utvikling i nord.

Selv om byggeaktiviteten på nordnorske byggeplasser fortsatt er høy, peker pilene stadig nedover. Aktiviteten har falt hvert år siden rekordåret 2016 og ferske tall fra fjoråret forsterker den negative trenden.

Mens boligbyggingen i 2019 var over gjennomsnittet de 10 siste årene, var den totale byggeaktiviteten under gjennomsnittet de siste 10 år.

– Byggeaktiviteten fortsatt er høy i landsdelen. Likevel ser vi stadig en tilbakegang fra rekordåret 2016. Nord-Norge trenger derfor impulser for fortsatt vekst og utvikling, sier adm. direktør Ruben Jensen i NESO (Nordnorske Entreprenørers Serviceorganisasjon).

Mest ned i Finnmark

Størst er nedgangen i Finnmark, hvor tallene viser tilbakegang både for boligbygging og total byggeaktivitet. Her ble det igangsatt bygging av ca. 96.000 m2, som er en tilbakegang på 32% i forhold til rekordåret 2018, der fylket opplevde en økning på hele 43 % i forhold til 2017.

I forhold til boligbygging viser tallene for Finnmark at det ble igangsatt 291 enheter i fjor.Dette er en tilbakegang på 43% i forhold til rekordåret 2018, hvor det var en økning på hele 78 % i forhold til 2017.

Statistikken viser tilbakegang også i Troms, med 14 % lavere byggeaktivtet i 2019 og 6 % nedgang i boligbygging. I Nordland er tallene på nivå med 2018.

Totalt sett ble det igangsatt 2.316 enheter i landsdelen, som utgjør en tilbakegang på 7 % i forhold til 2018.  Dette er likevel 40 enheter over gjennomsnittet de siste 10 år. Til sammenligning hadde Sør-Norge en økning på 1 % i 2019.

Ber om prioriterte tiltak

Den nedadgående utviklingen bør vekke bekymring mener NESO, som nå ber myndighetene stimulere til økt aktivitet i Nord-Norge.

– Vi ber Regjeringen om en fortsatt satsing på infrastruktur og tilrettelegging for en vekst i viktige næringer som vind- og vannkraft, sjømatnæringen, reiselivsnæringen, mineralnæringen og intensivert leting etter petroleum/gass utenfor landsdelen, sier Jensen.

Ettert mange år med vekst og positiv utvikling i landsdelen, mener NESO det er behov for tiltak som kan sikre arbeidsplassene i framtida.

– Bransjen skal gjennom store omstillinger i forhold til digialisering og en mer miljø- og klimavennlig produksjon. Da er det ekstra viktig at myndighetene legger føringer og rammer som kan sikre konkurransekraften og tilrettelegge for nye jobber i Nord-Norge.

NESOs oversikt over byggeaktiviteten i Nord-Norge strekker seg helt tilbake til slutten av 1960-tallet. Serviceorganisasjonen bearbeider byggestatistikkene fra Statistisk Sentralbyrå. Disse er nylig lagt fram for 2019. Byggearealstatistikken fra SSB viser utviklingen i byggeaktiviteten: Antall igangsettingstillatelser og nye boliger som kommer til ved ombygging av eksisterende bygningsmasse inngår i tallene.

 

 

 

En kommentar til “Advarer mot byggebrems i nord

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *