I Nordland er det aldri (i løpet av 50 år) registrert større aktivitet. (Illustrasjonsfoto: Byggmesteren)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Høyeste byggeaktivitet i Nordland på 50 år

Aldri før har byggeaktiviteten i Nord-Norge vært like stor som i 2016 og 2017. Økningen i Nordland var på hele 22 prosent i fjor!

2016 var et rekordår for byggenæringen i Nord-Norge. Ikke siden 1983 var det registrert høyere byggeaktivitet i landsdelen. Fra 1983 til 1984 sank imidlertid byggeaktiviteten med vel 12 prosent, forteller NESO i en pressemelding.

Nye rekorder

Etter at 2016 ble markert som året med høyest registrerte byggeaktivitet i Nord-Norge på 33 år, har det vært knyttet spenning til aktiviteten i 2017. Signalene gjennom fjoråret var positive. Nå foreligger de helt ferske byggestatistikkene for 2017 fra Statistisk Sentralbyrå.

NESO bearbeider hvert år disse tallene og utarbeider egne statistikker for den nordligste landsdelen. NESO-statistikkene strekker seg 50 år tilbake i tid, fra og med 1967.

Byggearealstatistikkene viser utviklingen i byggeaktiviteten: Antall igangsettingstillatelser og nye boliger som kommer til ved ombygging av eksisterende bygningsmasse inngår i tallene.

Mønsteret med at rekordår i ti-årsperspektiv etterfølges av år med betydelig nedgang, er gjort til skamme i årets NESO-statistikk:
I 2016 ble det gitt igangsettingstillatelser for totalt 889.000 kvadratmeter i Nord-Norge. Tilsvarende tall for 2017 var nesten identisk: 876.000 kvadratmeter, en nedgang på 13.000 kvadratmeter, tilsvarende halvannen prosent.

2017 kan dermed karakteriseres som et historisk år for den nordnorske byggenæringen. Aldri før har det vært høyere samlet aktivitet over to påfølgende år, enn i 2016/2017. Rekordåret 2016 (høyeste aktivitet på over 30 år) er etterfulgt av et 2017 med tilnærmet like høy aktivitet.

Ber om videre satsing

For direktør i NESO, Ruben Jensen, bekrefter de offisielle tallene det de vel 120 medlemsbedriftene har rapportert gjennom 2017. At aktiviteten skulle vise seg å være så å si identisk med 2016, som var det beste året på 33 år, gleder NESO-sjefen.

– Vi har statistikk tilbake til 1967, og aldri tidligere har vi sett en så stor aktivitet over to år, som i 2016/2017. Landsdelen trenger likevel impulser for fortsatt vekst og utvikling. Vi ber derfor regjeringen om fortsatt satsing på infrastruktur og tilrettelegging for videre vekst i viktige næringer som vind- og vannkraft, sjømatnæringen, mineralnæringen og intensivert leting etter petroleum/gass utenfor landsdelen, sier Jensen.

– Byggenæringen er ei av landsdelens aller største næringer. Vår bransje er en indikator på helsetilstanden i landsdelen. Dette viser at det er svært god fart i Nord-Norge, sier Jensen som i år måtte grave langt tilbake i de historiske tallene for å finne like stor byggeaktivitet på fylkesnivå som i 2017.

Nordland peker seg ut med rekordhøy byggeaktivitet i 2017.

– Ingen av årene i våre statistikker de siste 50 år viser en like høy byggeaktivitet i Nordland som i 2017. Hvor langt tilbake vi må, og om vi i det hele tatt finner like stor aktivitet, skal vi ikke si noe om, da våre tall strekker seg fra 1967, sier adm.dir. Ruben Jensen i NESO.

Oppsummert vekst i 2017:

Nord-Norge: Rekordåret 2016 er fulgt opp
Det ble igangsatt ca. 889.000 kvadratmeter, nesten på nivå med rekordåret 2016. En nedgang på 13.000 kvadratmeter/1,5 prosent. Summen av aktiviteten i 2016 og 2017 er historisk høy. Sør-Norge hadde en tilbakegang på én prosent.

Finnmark: Like under ti-årssnittet
Det ble igangsatt ca. 86.000 kvadratmeter, en tilbakegang på 33 prosent i forhold til året før. Byggeaktiviteten i fylket er like i underkant av gjennomsnittet for de siste ti årene.

Troms: Høyeste to-årsperiode
Det ble igangsatt ca. 327.000 kvadratmeter: Nedgang på 14 prosent i forhold til året 2016, som er året med høyest registrert byggeaktivitet i Troms gjennom 50 år med statistikkmateriale. 2016/2017 er to-årsperioden med høyeste registrerte byggeaktivitet i Troms.

Nordland: Høyeste på (minst) 50 år
Det ble igangsatt ca. 463.000 kvadratmeter. Økning på hele 22 prosent i forhold til året før. Høyeste registrerte byggeaktivitet i Nordland i løpet av NESOs statistikkperioden på 50 år (siden 1967).

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *