Hele gruppa som deltar i prosjektet Move for Systemhus.

Ni unge jakter boligløsninger for Systemhus

Huskjeden Systemhus har startet framtidsprosjektet Move, hvor ni unge og engasjerte mennesker med ulik fagbakgrunn jobber med konsepter for hvordan vi bor i framtida.

– Som en representant for unge voksne i dag, forventer jeg at alle bransjer utvikler seg selv i takt med samfunnsutviklingen. Bærekraft er en selvfølge, sier Julia Grong (25).
Hun er siviløkonom i en teknologibedrift i Oslo og en av de ni unge som bidrar til framtidsprosjektet om framtidas boformer.

– Å få være med på å beskrive hvordan vi bor om 30 år, spennende! sier hun.

Les også: Systemhus inviterer unge i boligpanel

 

En hverdag med 800 sensorer

Siviløkonomen er opptatt av hvordan godt inneklima også bidrar til god helse. Gjennom jobben vet hun at for eksempel luftkvalitet, fuktighet og temperatur inne kan måles av sensorer og styres automatisk med smart teknologi og gi oss sunnere inneklima. Men vi har en lang vei å gå før denne teknologien er enkelt tilgjengelig for alle.

Boformer blir endret

Systemhus er en av landets største boligbyggere, og er derfor opptatt av framtidas boformer. Deltakerne i MOVE-prosjektet jobber med boformer om 30 år med store perspektiver som mennesket, teknologi og miljø. De har delt seg inn i to grupper og gjort undersøkelser ved å besøke byggebedrifter, byggeplasser og forskere. Nå jobber de to gruppene med å skissere mulige løsninger for å bo og leve.

– Prosjektet utvikler seg i takt med at arbeidet skrider fram. Med MOVE håper vi at vi kan presentere nye tanker og idéer, slik at vi kan strekke oss enda lenger når vi utvikler nye typer boliger, sier prosjektleder Lise Stien i Systemhus.

Hun gleder seg til at «Moverne» i mars skal presentere det de har kommet fram til. Til tross for store endringer i de aller fleste bransjer de siste 30 årene, har måten vi bygger hus og bor på̊ ikke endret seg så mye. Nå står byggebransjen foran store endringer i måten å tenke og bygge på̊, også fordi 30% av klimagassutslippene i dag kommer fra bygg, fastslår Stien.

Byggingeniørstudent Jakob Henstein i dyp konsentrasjon.

Jeg tenker bæring, arkitekten utforming

– Mens jeg gjerne tenker tykkelse og bæring i et bygg, har jeg lært mye av arkitektstudenters fokus på̊ utforming og lys, psykologstudentens tanker om hva som skal til for å trives i en bolig og sosiologistudentens tanker rundt hvordan mennesker fungerer sammen og stedstilknytning. Flerfaglige løsninger vil gi bedre boliger, mener Jakob Henstein. Han er 22 år og studerer til å bli byggingeniør på OsloMet. Hva som er mest bærekraftig av å bygge nytt eller pusse opp gammelt, er Jakob spesielt opptatt av.

Teknologi og byggemåter

Også̊ arkitektstudent Mathias Sagvik (21) mener framtidas bokonsepter må ses i et flerfaglig perspektiv. Ny teknologi i kombinasjon med gamle måter å bygge på̊ kan løse problemer med flom og andre klimautfordringer, mener han. Mathias er opptatt av at en bolig ikke er et resultat av en allvitende arkitekt, men en prosess med mennesket i sentrum.

Populært med mindre plass

Hindel Kamara (25) studerer sosiologi og har i tillegg en bachelor i interiørarkitektur. I MOVE har han blant annet undersøkt hvordan det fungerer å bo med mindre plass, både alene og sammen med andre.

– Trenden med å bo kompakt er også i ferd med å få fotfeste her i Norge. Egne strømmeserier som handler om smarte løsninger for å bo på liten plass, er populære. Det har nærmest blitt en egen bevegelse, sier Hindel.

Aktive på sosiale medier

«Moverne» dokumenterer hele tida arbeidet sitt i sosiale kanaler som Facebook, Instagram og YouTube. Alle kan følge med på hvordan arbeidet skrider fram. Arbeidsmøter, intervjuer, besøk i bofellesskap og på̊ byggeplasser – alle kan få ta del i det arbeidet som gjøres fram til forslagene presenteres i mars.

Les mer hos Systemhus

 

Dette er deltakerne i prosjektet:

Jakob Henstein, Mathias Sagvik, Edgar Grane, Stin Ytterli, Rakel Haug, Hindel Kamara, Malin Emilie Hoff, Julia Grong og Joachim Rogstad.

 

Hele gruppa som deltar i prosjektet Move for Systemhus.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *