Finansminister åpner også for at unge får låne mer til boligkjøp i 2020. (Foto: FrP - Bjørn Inge Bergestuen)

Boliglånsforskriften virker etter hensikten

– Vi ser ingen grunn til å stramme inn nå, sier finansminister Siv Jensen.

– Boliglånsforskriften virker etter hensikten. Og vi må ikke glemme at boligmarkedet er i bedre balanse nå enn da forskriften ble innført. Derfor ser vi ingen grunn til å stramme inn, sier Jensen til Dagens Næringsliv.

Les også: Siv får advarsler om boliglånsforskriften

Negativt for mange

Finansministeren avviser med det Finanstilsynets forslag om strengere boliglånskrav, og samtidig åpner hun for at unge med BSU-konto kan få låne mer til boligkjøp neste år.

Finanstilsynets forslag ble sendt ut på høring og advarslene fra banker, boligbyggere og eiendomsmeglerne var  svært tydelige: En ytterligere skjerping av boliglånsforskriften i 2020 ville fått negative konsekvenser for boligmarkedet og boligbyggere.

– Kommer både renteøkning og nye regler for boliglån på toppen av dette, rokker man med stabiliteten i boligmarkedet, uttalte Karl Arne Jespersen, kjededirektør i Mesterhus Norge, for noen uker siden.

Vurderes om et år

– Dagens forskrift har fungert etter hensikten og det er derfor positivt at regjeringen har valgt å videreføre hovedtrekkene, uten å følge opp Finanstilsynets kraftige innstramningsforslag, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge, og legger til:

– Etter Finans Norges vurdering burde likevel særkravene for Oslo vært avviklet siden forskriften er lite egnet for geografisk finstyring. Og av hensyn til svært ulike, men kredittverdige låntakere, burde fleksibilitetskvoten ha vært på minimum 10 prosent for landet som helhet. Det er svært positivt at forslaget vårt om at BSU-midler skal komme til fradrag på lånet i utmåling av gjeldsgrad følges opp, sier Johansen.

Den nye boliglånsforskriften trer i kraft 1. januar 2020, og varer ut året.

– Høringen har vist at det er bred enighet om at forskriften bør videreføres, sier Jensen som mener at det om et år kan gjennomføres en ny og helhetlig vurdering av boliglånsforskriften og forbrukslånsforskriften.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *