På Ammerud i Oslo planlegges boligprosjektet Oen, et sirkelformet bygg med 150 leiligheter og solceller på taket. Leilighetsbygget blir bygd etter internasjonal plusshusstandard (ZEB-O) (Illustrasjon: Code)

Vil skape bærekraftige nabolag med stort EU-prosjekt

Gjennom forskningssenteret for nullutslippsområder (FME ZEN) i smarte byer har NTNU fått EU-midler til å lede forskning på bærekraftige nabolag i Europa.

Prosjektet har et forskningsbudsjett på € 7 435 279.

Europeisk dugnad

Norge, Danmark, Spania, Belgia, Ungarn og Nederland deltar i forskningsprosjektet som involverer 13 partnere fra de seks landene. På norsk side er SINTEF og OBOS med, i tillegg til NTNU som er koordinator.

Forskningsprosjektet syn.ikia har som mål å øke andelen nabolag med overskudd av fornybar energi i Europa. Ett av fire demonstrasjonsprosjekter er et nytt leilighetsbygg på Ammerud i Oslo. Det skal produsere mer energi enn det forbruker.

Navnet syn.ikia kommer fra gresk og betyr «nabolag», «pluss» og «hjem.» Navnet gjenspeiler hovedfokuset i prosjektet, nemlig å utvikle nabolag som produserer mer energi enn de bruker. En viktig del av dette blir å undersøke hvordan man kan utvikle bærekraftige nabolag i forskjellig klima og under ulike forutsetninger.

– Det er et ambisiøst prosjekt, sier Niki Gaitani, som er prosjektkoordinator på vegne av NTNU.

– Syn.ikia-konseptet støtter seg på samspillet mellom ny teknologi, energieffektivitet og fleksibilitet, energideling mellom brukere, gode arkitektoniske- og romløsninger, bærekraftig livsstil og brukerinvolvering på nabolagnivå, sier Niki Gaitani, seniorforsker i FME ZEN.

Konkrete løsninger i fire land

Syn.ikia skal utarbeide konkrete løsninger for hvordan slike nabolag kan realiseres. Ved hjelp av fire demoprosjekter i fire forskjellige klima og land (Norge, Spania, Nederland og Ungarn) skal ny teknologi og nye løsninger testes ut. Det endelige produktet vil være fire, reelle nabolag som vil representere fire måter å realisere framtidens boligområder på i Europa.

De fire demoprosjektene i tall:
4 ulike typer klima i Europa
24 000 mmed nye og oppgraderte bygninger
860 beboere
1 250 000 mtotalareal
5 600 000 euro investert i nabolagene

– Syn.ikia består av en rekke innovasjoner inkludert nyskapende strategier, prosesser og teknologier. Vi skal bidra til at disse innovasjonene blir tatt i bruk av flest mulig. Plussenergi-nabolag vil snart bli en realitet, sier Ann Kristin Kvellheim i SINTEF, som skal lede forskningsaktivitetene i prosjektet tilknyttet innovasjon.

150 pluss-leiligheter på Ammerud

OBOS er med i syn.ikia med det nye boligprosjektet Oen ved Ammerud T-banestasjon i Oslo.

– Oen vil bestå av ca. 150 leiligheter og blir bygd etter internasjonal plusshusstandard (ZEB-O). Vi gleder oss til å samarbeide med NTNU og de andre partnerne i syn.ikia, sier miljødirektør Birgitte Molstad i OBOS.

Prosjektet faller inn under EUs rammeprogram for forskning «Horizon 2020» og vil vare i 4,5 år fra januar 2020.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *