Februar 2018 inngikk daglig leder i Byggmester Strand AS, Tore Strand og direktør i Forsvarsbygg, Thorbjørn Thoresen, den største kontrakten om støyisolering. (Foto: Forsvarsbygg)

– Oppkonstruert kontraktsbrudd

– Saken mellom Forsvarsbygg og Byggmester Strand viser hvor viktig det er at domfellelse og straffeutmåling må flyttes vekk fra byggherren og over til rettsvesenet, sier entreprenøren som fikk rekordbot etter oppdrag på Ørlandet.

I en pressemelding på sin Facebookside tar Byggmester Strand kraftig til motmæle mot Forsvarsbyggs heving av kontrakt og ileggelse av bøter på 6,5 millioner kroner.

Les også: Byggmester får 6,5 millioner i bot for brudd på lønns- og arbeidsvilkår

Krever bostedsadresse i Sandefjord

Byggmester Strand AS har i over to år arbeidet med fire kontrakter for Fosvarsbygg, i denne perioden er det jevnlig blitt sendt over dokumentasjon på lønns- og arbeidsvilkår i form av arbeidsavtaler, timelister, lønnsslipper samt dokumentasjon av faglærte håndverkere uten at Forsvarsbygg har påvist noen form for avvik, feil eller mangler, skriver entreprenøren.

Når alle kontrakter er overlevert uten mangler, så oppkunstruerer Forsvarsbygg et kontraktsbrudd ved ensidig å bestemme at alle som arbeider på Byggmester Strand sine kontrakter på Ørlandet skal ha bostedsardresse på selskapets kontor i Sandefjord. Dette gjelder også for arbeidere som er født, oppvokst og bosatt på Ørland samt ansatte hos underentreprenører med tilholdssted på Ørland.

På bakgrunn av dette legger Forsvarsbygg ned påstand om at Byggmester Strand og våre underentreprenører ikke betaler riktig diettsats til sine arbeidere som nå plutsellig har fått adresse i Sandefjord og kaller dette brudd på lønns- og arbeidsvilkår, skriver Strand.

Har oppfylt krav

Byggmester Strand har i sine kontrakter oppfylt kravet til faglærte håndverkere, men Forsvarsbygg velger å tolke opplæringsloven på en slik måte at de også her oppkonstruerer et kontraktsbrudd.

– Når Byggmester Strand opprettholder hva som er vår forståelse av opplæringsloven, beskyldes vi av Forsvarsbygg for ikke å ha vilje og evne til å fremskaffe dokumentasjon og rette opp forholdet. Istedenfor å overlate til en uavhengig tredjepart å avgjøre hva som er riktig tolkning av lovverket fremmer Forsvarsbygg påstand om mislighold av kontraktens krav til håndverkere, sier entreprenøren videre i tilsvaret sitt og avslutter:

– Forsvarsbygg ilegger Byggmester Strand AS uten domfellelse en bot på over 6 millioner kroner og gjennomfører en urettmessig heving av kontrakten. Forsvarsbygg sender ut pressemelding hvor eneste formål ser ut til å være å urettmessig skade Byggmester Strand sitt gode omdømme, skriver daglig leder Tore Strand og advokat Jørgen Aardalsbakke.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *