Det ferdig renoverte bygget i Skellefteå. (Foto: RISE Research Institutes of Sweden AB)

Rask og bærekraftig fasaderenovering

Lovende trebruk: Som del av et stort forskningsprosjekt har Termowood og RISE Research Institute utviklet en ny løsning for energirehabilitering av eldre fasader med prefabrikerte og isolerte elementer i tre.

– Det nye ved dette konseptet er at du kan prefabrikere elementene industrielt og montere dem på plass i større elementer, sier Karin Sandberg, prosjektkoordinator hos RISE, til det svenske fagbladet Renoveringsinfo.

Metoden beskrives som meget lovende og kan lese i detalj i denne forskningsrapporten fra RISE

Les også: Nye elementer til rehabilitering og Isolerte massivtre elementer i barnehage (+)

Eldre bygg med stort behov

Metoden kan bli et svar på hvordan den store bygningsmassen som ble bygget etter i krigen i Skandinavia kan energirehabiliteres raskt, enkelt og økonomisk. Forskerne påpeker i rapporten at dette er bygg som trenger nytt klimaskall, samtidig som rehabilitering bør utføres mest mulig rasjonelt og bærekraftig:

– Derfor undersøkte vi mulighetene for å bruke tre som fasademateriale og støttestruktur i disse løsningene, sier Sandberg.

Prosjektet fokuserte hovedsakelig på boliger, men det prefabrikerte systemet kan også brukes på andre typer bygg.  Prosjektet gjennomførte en pilotstudie med renovering av kontorsbygning i Skellefteå i Nordsverige:

Fra venstre: Bygget før renoveringen og bygget etter at den eldre murfasaden og aluminiumspanelene er fjernet. (Foto: RISE Research Institutes of Sweden AB)

Testbygget ble oppført på slutten av 1960-tallet med trebjelker og isolasjon. Isolasjonen var tynn og den gule mursteinfasaden var i dårlig stand og hadde begynt å falle ned. Det var registrert vanninntregning og mange sprekker.

Under planleggingen og gjennomføring av renoveringen ble energiforbruk, risiko for termiske broer og fuktproblemer, LCA (livssyklusanalyse), brukbarhet og monteringstid beregnet. Oppussingsmetoden og installasjonstiden ble også evaluert i rapporten.

Rask og rasjonel løsning

Termowood fra Hurdal kom tidlig inn i prosjektet og har arbeidet i flere år som en partner i forskningsprosjektet. Ved renoveringen i Skellefteå ble det brukt elementer som består av et indre og et ytre tverrlaminert trepanel – forbundet med slanke tavler og med isolasjon mellom seg.

Elementene er produsert i segmenter med en bredde på 200 millimeter, tykkelse på 94-230 millimeter og en lengde på 2400-5000 millimeter. Tykkelsen på trepanelet i flere skikt er 22 – 40 millimeter og koblingsstanglengden (og tykkelsen på isolasjonen) er 50-150 millimeter. (Foto: Byggmesteren)

Veggelementene fra Termowood er svært fleksible og velegnet for rehabiliteringsprosjekter som Skellefteå, siden de kan kombineres i forskjellige størrelser ved horisontal eller vertikal montering.

– Forbindelsen mellom den gamle og den nye fasaden må håndteres i hvert enkelt tilfelle avhengig av typen og statusen til den gamle fasaden. Generelt er det nødvendig med fjerning av de ytre lagene av materialer i den eksisterende veggen, heter det i rapporten fra RISE.

Forskerne ved RISE installerte sensorer i den nye fasaden og gjennomførte en rekke kontrollmålinger før, under og etter renoveringen. (Foto: RISE Research Institutes of Sweden AB)

 

Lovende resultater

RISE ser mange fordeler med den nye løsningen:

– Treelementene er små og fleksible i forhold til mange andre løsninger. De kan brukes og monteres av en person, noe som betyr at det ikke er behov for å bruke en løftekran. I tillegg kan lasten distribueres på mange mindre punkter, noe som betyr at vedlegget kan være enklere sammenlignet med store elementer, forklarer Karin Sandberg som tror rasjonaliseringen av produksjonen er avgjørende for kostnadene ved slike renoveringer.

– Tradisjonelt fjerner du fasaden og installerer en ny fasade på plass. Det nye er at du kan prefabrikkere elementene industrielt og montere dem på plass på større elementer. Produksjonen kan gjøres innendørs i et tørt klima og deretter monteres med så liten forstyrrelse som mulig for beboerne, sier Sandberg.

Den nye fasaden av prefabrikerte elementer er på plass. (Foto: RISE Research Institutes of Sweden AB)

Testprosjektet i Skellefteå viser at rask og enkel installering av systemet krever ferdig tilpassede elementer og festematerialer med klare monteringsanvisninger. Løsningen har en antatt levetid på 50 år og forskerne påpeker at klimapåvirkningen ved en renovering kompenseres av fremtidig lavere energibruk i bygget.

I Skellefteå fikk fasaden 100 mm ekstra isolasjon, men vil man kompansere mer kan dette løses ved større tykkelse isolering.

Trenger tegninger og mål

Prosjektkoordinator Sandberg forklarer at disse prosjektene må ha riktig informasjon om eksisterende bygning, både når det gjelder dimensjoner og materialer. For å få en rask installasjon på byggeplassen, må alle tilpasninger til vinduer, dører og andre detaljer løses og inkluderes i renoveringssystemet.

Da bør man ha tegninger av det eksisterende bygget og ha kartlagt senere endringer av konstruksjon og fasade – alternativt må man måle opp og kartlegge dette. Det er også nødvendig å undersøke bygningen for å sikre at det ikke er noen problemer å renovere med det prefabrikerte systemet eller om det er behov for tillegg til eksisterende bygning.

Det ferdig rehabiliterte bygget i Skellefteå. (Foto: RISE Research Institutes of Sweden AB)

Det nordiske prosjektet fant sted i 2014 – 2018 og ble finansiert av Nordic Innovation, Formas og Energistyrelsen samt de deltagende partene.

 

Les forskningsrapporten fra RISE her

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *