Henning Thorsen fra Termowood i Hurdal viser fram sine prefabrikerte elementer i tre.

Nye elementer til rehabilitering

Fire meter høye spesialelementer eller standardiserte? Forum for trekonstruksjoner og Tekna viste fram nye muligheter med prefabrikerte elementer av tre.

Kan vi bruke trebaserte løsninger i fremtidens rehab-prosjekter? spurte Forum for trekonstruksjoner og Tekna Bygg og anlegg på sitt frokostmøte.

Nytt areal sparer energi

Her fikk representanter for Statsbygg, Boligbygg Oslo KF og andre sett på ulike alternativer.

For private er finansieringen av energirehabilitering avskrekkende og med Norges lave energipriser lite fristende. Det vil forsker Kristian Bysheim i Treteknisk Institutt endre på.

– Vi jobber mye med markedet for treprodukter og ser at tilbygg eller ekstra etasjer i tre kan være en god måte å finansiere energirehabilitering av eksisterende bygg, sier Bysheim.

Sammen med forskere og byggebransjen i hele Europa er Treteknisk nå halvveis i EU-prosjektet ABRACADABRA. Her skal det hentes inn praktisk kunnskap om lokale forhold som er til hinder for økt energieffektivisering av eksisterende bygningsmasse.

– Ekstra arealer øker verdien på boligen og gir utbyggere en helt annen motivasjon til å samtidig redusere energibruken, sier forskeren til Byggmesteren.

Standard- eller spesialelement

Det ville heller ikke skade om tilbygget var rimelig og raskt å oppføre. Med prefabrikerte elementer i tre kan byggetiden reduseres vesentlig.

Prosjektleder og arkitekt Fabian Eggum fra AF Byggfornyelse viser hvordan veggelementer i tre løste rehabiliteringen av Skattedirektoratets bygg på Helsfyr i Oslo.

– For noen år siden var ble prefabrikerte elementer sett på som ukjente løsninger for de fleste, nå er det helt andre muligheter, forklarer Eggum.

På Skattedirektoratets bygg var det tid nok til å utforme de prefabrikerte elementene spesielt til oppgaven de skulle løse. Uten en samspillsfase i starten av prosjektet, blir det sjelden nok tid til å velge slike løsninger, mente Eggum.

– Veggelementene var produsert med høy kvalitet av rutinerte fagfolk i fuktfrie omgivelser, sier Eggum.

Men den norske produsenten gikk konkurs etterpå, selv om de ifølge Eggum var svært dyktige ingeniører.

– Markedet for dette veggelementet var kanskje ikke stort nok da? sa Eggum.

Så hvilken type elementer i tre skal produsenter og utførende satse på: Spesialtilpasset for hvert oppdrag eller standard elementer i bestemte dimensjoner?

Termowood fra Hurdal satser på det siste og mener det gir mange fordeler for produsenten, utførende og byggherre.

Sikre standarder

Termowood har gjort seg positivt bemerket innen prefabrikerte elementer og har nå flere referansebygg å vise til.

Daglig leder Henning Thorsen legger vekt på at elementene holder høy kvalitet til en konkurransedyktig pris.

– Du kan ha gode produkter, men det hjelper lite om de ikke oppfyller kundenes krav til økonomi og bærekraft, sier Thorsen.

TermoElementene leveres i standard dimensjonen 200 mm bredde, 130 – 330 mm tykkelse og opptil 3000 mm lengde. Rasjonell drift er viktig og Termowoods nye produksjonslinje kan snart levere 450 m2 i døgnet.

– Dette handler også om å gjøre det enkelt på byggeplassen.

Termowood deltar i et praktisk forskningsprosjekt for renovering og oppgradering av boliger – Nordic Built. Her leverer Termowood elementer som straks skal testes ut i et rehabilitert næringsbygg i Skelleftå i Sverige.

– Så langt har våre elementer kommet best ut, sier Henning Thorsen.

4 etasjer høye elementer

Den anerkjente arkitekten Werner Nussmüller fra Østerrike har jobbet lenge med tilbygg og energirehabiliteringer. I løpet av et ti år langt urbaniseringsprosjekt har kontoret hans gjort seg mange nyttige erfaringer, som den trivelige fagmannen gjerne viser fram.

– Prefabrikerte bygningselementer med isolasjon er dobbelt så dyre som tradisjonelle løsninger i fasader. Da må du bygge inn andre fordeler i elementet, slik at kostnaden tas inn, sier Nussmüller.

Det kan være ferdige tekniske gjennomføringer eller smarte forankringer for nye balkonger. Når byggetiden reduseres mye og beboerne kan bli i bygget underveis, tas kostnadene inn og byggherrer overbevises.

Elementene som ble brukt i et prosjekt i byen Kapfenberg er langt fra standard.

– De er fire etasjer høye og kan legges to i høyden – altså opptil 8 etasjer. De er vanskelige å transporte, stive og skjøre for påkjenninger. Men fasaden kan byttes på timer, i stedet for måneder, sier Nussmüller:

Montasje av 4 etasjer høye elementer i Østerrike. (Foto: Nussmüller arkitekter)

Østerrike er et konservativt land og mange av beboerne i prosjektene er eldre. Derfor har Nussmüllers rehabiliteringsprosjekter blitt møtt med stor skepsis. Men så var det energikostnadene. I et prosjekt reduserte man energikostnadene og CO2-utslippet med 80 prosent. Da reagerte beboerne:

– Når de fikk se den første strømregningen etter rehabiliteringen kysset de oss, sier arkitekt Werner Nussmüller.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *