(Illustrasjonsfoto: Kim Johnsen)

Siste farvel til TEK10

I halvannet år har det vært mulig å prosjektere bygg etter enten TEK10 eller TEK17. Fra 1. januar er det TEK17 som gjelder, med mindre du søker kommunen særskilt om dispensasjon.

1. januar 2019 er det slutt på overgangsordningen.

Les også: Mye nytt i TEK17

Må velge TEK17

Da den nye byggtekniske forskriften (TEK17) trådte i kraft 1. juli, kom det samtidig en overgangsordning som tillot prosjektering og bygging enten etter TEK10 eller den nye forskriften. Denne ordningen opphører ved årsskiftet.

Søknader om byggetiltak som kommer inn til kommunen etter 1. januar 2019 skal prosjekteres etter TEK17.

For søknader som kommer inn etter dette tidspunktet er det ikke lenger mulig å velge at prosjektet skal prosjekteres etter TEK10.

Fra 1. januar 2019 er også søknadsskjemaene endret, slik at det ikke lenger er et valg å prosjektere etter TEK10.

Kommunen kan gjøre unntak

Etter særskilt søknad kan kommunen tillate at TEK10 legges til grunn for prosjekteringen også for søknader som kommer inn etter 1. januar 2019.

Dette gjelder kun for byggetiltak der prosjektering er påbegynt før 1. juli 2017 og der bruk av forskriften vil føre til omfattende og kostbare endringer, skriver direktoratet for byggkvalitet.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *