Det ble gjennomført en tverretatlig aksjon mot arbeidslivskriminalitet i Troms og Finnmark. (Foto: A-krim Nordland)

Storkontroll i Troms og Finnmark

Stans av flere byggeplasser og 400 000 kr i overtredelsesgebyrer er to av resultatene etter A-krims kontroller i Nord-Norge 23. og 24. oktober.

Totalt ble rundt 110 virksomheter kontrollert i fylkene. Ved siden av byggeplasser i privatmarkedet kontrollerte etatene bilverksteder, , restauranter og serveringssteder, samt virksomheter innen reiseliv og fiskeri.

Ulovlig arbeid

En virksomhet i Troms skilte seg ut i kontrollen ifølge kemneren i Tromsø:

– Her ble det avdekket omfattende brudd på regelverket vedrørende hele lønnsområdet i en bedrift. Virksomheten har ikke levert a-meldinger, det vil si at selskapet ikke har innrapportert de ansattes inntekt, arbeidsforhold og forskuddstrekk, samt arbeidsgiveravgift. Virksomheten har heller ikke benyttet skattetrekkskonto. Det dreier seg med andre ord om omfattende bruk av svart arbeid, noe som er straffbart, skriver A-krim.

– Vi anser dette som alvorlige og omfattende regelverksbrudd og finner dette nedslående, sier kemner Inger Klo i Tromsø til Harstad Tidende.

To personer ble pågrepet av politiet for ulovlig arbeid og ulovlig opphold.

– Det er fra politiets side avdekket at enkelte arbeidstakere fra EØS-land ikke har registrert seg hos politiet slik de er pliktig til etter tre måneder i Norge. Arbeidsgivere og EØS-borgere er gitt pålegg om at EØS-borgerne må registrere seg hos politiet snarest. Politiet ser positivt på slike tverretatlige aksjoner hvor vi lærer mye om arbeidsmarkedet og om samarbeid med andre offentlige etater, forteller politioverbetjent Wenche Henninen i Finnmark politidistrikt til Harstad Tidende.

 

Mange overtredelsesgebyrer

Skatteetaten og Arbeidstilsynet gjennomførte 160 ID-kontroller i aksjonen.

Arbeidstilsynet avdekket brudd på arbeidsmiljøloven og ugyldige arbeidskontrakter. Etter tilsynene er det foreløpig utstedt 300-400 000 kroner i overtredelsesgebyr for manglende sikkerhet på arbeidsplassene og manglende HMS kort. Mellom 4 og 5 byggeplasser fikk påbud om stans av arbeid pga fare for liv og helse.

Arbeidstilsynet vil i ettertid sende krav om opplysninger til alle virksomhetene som ble kontrollert under aksjonene.

Skatt Nord og Skatteoppkreverne har så langt krevd inn 750 000 kroner i forfalte skatte- og merverdiavgiftskrav. Det er også varslet bokettersyn og avdekket tilfeller av feil med kassarutiner, ikke leverte mva-meldinger, mangler med personallister og manglende dagsoppgjør.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *