Anvisningen viser alternativer for å bedre lydisolasjonen ut fra eksisterende konstruksjoner. (Illustrasjon: Byggforskserien)

Bedre lydisolasjon i etasjeskillere av tre

Byggforskserien viser løsninger for å bedre luftlyd og trinnlydisolasjon i eksisterende boliger med etasjeskillere av tre.

Den nye anvisningen er aktuell for boligeiere, arkitekter og rådgivere som planlegger utbedring, og utførende med behov for detaljløsninger.

Bedre lydisolasjon

Den reviderte anvisningen 722.512 Forbedring av lydisolasjonen for etasjeskillere av tre i boliger beskriver bakgrunn og krav, eksisterende situasjon, hovedprinsipper for forbedring, lydhimling, himling med separate bjelker og ulike løsninger for oppbygging av nytt gulv ved utbedring av lydisolasjonen i etasjeskiller av tre.

Økt krav til komfort og ønske om verdiøkning for boligen, er ofte motiver for å bedre lydisolasjonen.

Tiltak til å forbedre lydisolasjonen er som regel kun mulig i egen boenhet. I slike tilfeller kan det være vanskelig å oppfylle krav i byggteknisk forskrift (TEK17) og grenseverdier i NS 8175.
k
Utbedring kan likevel gi bedre komfort og øke boligens verdi. Det er også viktig at tiltak ikke gir dårligere lydforhold i naboboligene.

Premisser for å velge løsning

For å kunne velge egnet utbedringstiltak/løsning, må man:
• avklare boligeierens behov og mulighet for å gjøre bygningstekniske inngrep
• undersøke hvilke krav som gjelder
• kartlegge eksisterende konstruksjon

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *