Gjenreisingshus i Karlebotn, Varanger. (Foto: Gjenreisingsmuseet)

Slik oppgraderes gjenreisingshus

SINTEF Byggforsk, Husbanken og Gjenreisingsmuseet holder et åpent seminar i Hammerfest 6. september om oppgradering av gjenreisingsbebyggelsen i nord.

Seminaret handler om å ivareta arkitekturens egenart og kulturhistoriske verdi når huset skal oppgraderes. Det passer for boligeiere, arkitekter, rådgivere, planleggere eller lærere med interesse for gjenreisingshus

Åpent for alle

Gjenreisingen av Nord‐Troms og Finnmark er sett på som en av de største nasjonale oppgavene etter krigen. Husene som ble bygd opp igjen, er historiske vitnesbyrd fra gjenreisingstiden, og speiler ideer fra sentrale myndigheter og arkitekter i kombinasjon med lokale byggetradisjoner.

Nå arrangerer SINTEF Byggforsk i samarbeid med Husbanken og Gjenreisingsmuseet åpent seminar i Hammerfest 6. september om oppgradering av gjenreisingsbebyggelsen i nord.

(Illustrasjon: SINTEF Byggforsk)

Målet er å stå bedre rustet til å ivareta gjenreisingsarkitekturens egenart og kulturhistoriske verdi når disse husene skal oppgraderes. Samtidig er det et mål å oppnå bedre bokvalitet, bedre inneklima og redusert energibruk.

– Med dette seminaret ønsker vi å vise at bevaring av gjenreisingsarkitekturen i Nord-Troms og Finnmark kan kombineres med å oppgradere til dagens nivå for energieffektivitet og universell utforming, sier SINTEF-forsker Solvår Wågø.

Presenterer resultater

GJENREIST er et toårig prosjekt finansiert av Husbanken. I tillegg bidrar Riksantikvaren, Troms og Finnmark Fylkeskommuner, Gjenreisingsmuseet, Norsk Folkemuseum, Varanger Museum og Universitetet i Tromsø med egeninnsats som medlemmer av referansegruppa for prosjektet.

– På seminaret vil vi oppsummere og presentere resultater fra prosjektet. Med dette ønsker vi å spre kunnskap til byggenæringen og til utdanningsinstitusjoner som arbeider med vedlikehold, rehabilitering og oppgradering, sier Wågø.

Tid: Torsdag 6. september 2018, kl. 11.30–18.00
Sted: Gjenreisingsmuseet i Hammerfest

Se program og meld deg på her

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *