(Illustrasjonsfoto: Byggmesteren)

Riksantikvaren rendyrkes som direktorat

Klima- og miljødepartementet vil overføre en rekke oppgaver fra Riksantikvaren til fylkeskommunene i 2020.

Stortinget har bestemt at oppgaver og funksjoner på kulturminneområdet overføres fra Riksantikvaren til fylkeskommunen fra 1.1.2020, heter det i høringsbrevet.

Mer ansvar til fylkene

Endringene skal inngå i en ny forskrift om myndighet med kulturminneloven.

Stortinget har besluttet at forvaltningen av de fleste automatisk fredete kulturminnene, fra før år 1537, overføres fra Riksantikvaren til fylkeskommunen. Det samme gjelder forvaltningen av vernete fartøy, de fleste forskriftsfredete bygningene i statlig eie og tekniske og industrielle kulturminner.

Overføring av ansvaret til fylkeskommunen skal bidra til forenkling og gi et «mer helhetlig grep» på kulturminneområdet, håper departementet. Dette skal tydeliggjøre og styrke fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler.

Departementet skriver at det er ulik kompetanse og kapasitet i fylkeskommunene, slik at det vil være viktig med gode systemer for kunnskapsoverføring. En forutsetning for overføring av nye oppgaver er oppbygging av tilstrekkelig kompetanse og kapasitet i de nye regionene.

Rendyrket direktorat

Riksantikvaren skal rendyrkes som direktorat, noe som er en viktig forutsetning for en vellykket gjennomføring av regionreformen i kulturminneforvaltningen, heter det i høringsbrevet.

Riksantikvaren skal videreutvikle funksjonen som rådgivende og utøvende faginstans og skal utarbeide retningslinjer, rutiner, digitale fagsystemer mv som skal sikre lik forvaltningspraksis i fylkeskommunene.

I Høringsnotatet (pdf) kommer departementet nærmere inn på hvordan ansvaret fordeles, med flere eksempler:

Om middelalderbygninger i tre skriver departementet at fylkeskommunen antas å ha bedre forutsetninger enn Riksantikvaren for å kjenne lokal byggeskikk og tradisjon, ettersom den også har ansvar for vedtaksfredete bygninger i regionen.

Overføringen skal ifølge departementet føre til en mer samlet forvaltning av tømmerbygninger.
– For eiere av fredete hus blir det en instans mindre å forholde seg til når det gjelder eiendommer som både har middelalderhus og vedtaksfredete bygninger, skriver Klima- og miljødepartementet.
 k

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *