(Foto: Terje Heiestad / Fagskolen Innlandet)

Bachelor med yrkesfaglig bakgrunn

Historie blir skrevet når det nye studiet «Bachelor i byggeplassledelse» starter til høsten, sier Fagskolen Innlandet.

Byggenæringen har lenge etterspurt en praktisk og erfaringsbasert utdanning som i større grad enn i dag kombinerer teori og praksis i prosjektering og oppføring av bygg. Høsten 2018 blir dette en realitet.

Les også: Vil tilby bachelor i byggeledelse

Tre år på Gjøvik

Det er de seks fylkeskommunene på Østlandet, som eier hver sin offentlige fagskole, som står bak nyvinningen. De har sammen startet selskapet Høyere Yrkesfaglig Utdanning, og det er dette selskapet som tilbyr den nye «Bachelor i byggeplassledelse».

Studiestedet ved oppstarten hos Fagskolen Innlandet på Gjøvik. Utdanningen er på heltid med en varighet på tre år.

Som ved opptak til fagskoler, er fagbrev og yrkeserfaring kriteriene og skiller seg derfor fra ordinære opptak til høyskoler. Søkerne må ha fylt 23 år i opptaksåret, og de må kunne dokumentere fem års fulltids arbeidserfaring og/eller utdanning.

De må på videregående skole ha bestått fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og historie med karakteren 2 eller bedre. Søkere som er 25 år eller eldre, og som ikke oppfyller kravene til utdanning, kan tas opp på grunnlag av realkompetanse.

Denne kan oppnås gjennom minst fem års lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonspraksis eller annen utdanning.

I samarbeid med lokale bedrifter

I tillegg til å imøtekomme byggenæringens ønske om mer kompetanse, ønsker Høyere Yrkesfaglig Utdanning med det nye studiet å styrke rekrutteringen til yrkesfagene i videregående skole. Et bachelorstudium vil vise foreldre og elever at det finnes en reell karrierevei også for dem som satser på yrkesfag.

Den nye bacheloren i byggeplassledelse vil legge stor vekt på kommunikasjon og praktiske ledelsesverktøy. Norske byggeplasser trenger bedre samspill, tydeligere ledelse og større autonomi og involvering av den enkelte medarbeider.

Fagskolene har lang erfaring i å jobbe tett med lokale bedrifter, og denne modellen skal videreføres og forsterkes. Den nye bacheloren er et resultat av nært samarbeid med enkeltbedrifter, bransjeorganisasjoner og hovedsammenslutninger.

Studiestart blir altså høsten 2018, med forbehold om endelig akkreditering av studiet, sier Fagskolen Innlandet.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *