Avdelingsdirektør for vurdering i Utdanningsdirektoratet Marthe Akselsen. (Foto: Utdanningsdirektoratet)

– Vi har hatt et godt samarbeid

Utdanningsdirektoratet kan ikke kommentere kritikken fra den tidligere fagnemnda for tømrerfaget som sa opp i protest mot fjorårets eksamensoppgave for praksiskandidater, sier avdelingsdirektør for vurdering, Marthe Akselsen.

Hun besvarer med dette artikkelen i Byggmesteren før jul om den samlede oppsigelsen fra medlemmene i fagnemnda for tømrerfaget.

Les også: Fagnemnda sier opp i protest

Har ikke fått dokumentert kritikk

Ifølge de tidligere medlemmene trakk de seg fordi de var uenige i eksamensoppgaven som ble gitt av direktoratet ifjor.

Avdelingsdirektør Akselsen presiserer at eksamensoppgavene ikke er for elever i videregående skole, men for praksiskandidater og lærlinger uten ordinær opplæring i skole. Hun kan ikke peke på noen grunn til at medlemmene sa opp:

– Vi har hatt et godt samarbeid med den tidligere fagnemnda i mange år, noe de selv sier skriftlig til oss. Medlemmene satt lenger enn vanlig er hos oss, sier Akselsen til Byggmesteren.

Hun er uenig i at direktoratet ikke har hatt en skikkelig dialog med medlemmene før de sluttet.

– Vi kom den tidligere fagnemnda i møte med brev, samtaler og i et møte 10. november i fjor. I forkant av dette møtet ba vi nemnda sende oss dokumentasjon på sine påstander om klager på eksamensoppgaven og karakterstatistikk. Det fikk vi ikke og vi fikk heller ikke dette i møtet, sier Akselsen.

Ser ikke større strykprosent

Avdelingsdirektøren sier at Utdanningsdirektoratet legger vekt på tilbakemeldinger både fra bransjen og de som gjennomfører eksamen.

– Vi dokumenterer alle innspill som vi får på eksamen og bruker dette i videreutviklingen av oppgavene. Vi har fått to tilbakemeldinger på den omtalte eksamensoppgaven. Den tidligere nemnda kunne ikke gi oss noe informasjon om innholdet i kritikken sin eller dokumentere hvor kritikken kom fra, sier Akselsen og legger til:

– Da er det vanskelig for oss å forholde oss til sånne innspill.

Utdanningsdirektoratet har foreløpig ikke sett noe som tilsier at oppgaven fra ifjor førte til at flere strøk enn vanlig.

– Dette har vi også bedt om dokumentasjon på – siden foreløpige tall Udir har, ikke viser det, sier Akselsen.

Så du mener at oppgaven som ble gitt i 2017 var god nok?

– Det er vanskelig å sammenligne oppgaver fra år til år og si om en var bedre eller dårligere. Det samme gjelder sensuren. Men foreløpig statistikk hos oss viser ikke at oppgaven ble dårligere forstått eller var vanskeligere for kandidatene som gjennomførte.

Hvorfor reagerte fagnemnda da så sterkt på oppgaven?

– Vi har bedt om dokumentasjon på fagnemndas påstander og har ikke fått det. Vi har prøvd å besvare deres påstander muntlig med vår dokumentasjon og statistikk. Men vi kan ikke svare på kritikk som vi ikke kjenner innholdet i, sier Akselsen.

 

annonse

Ny fagnemnd oppnevnt

Direktoratet har nå oppnevnt en ny fagnemnd for tømrerfaget.

– Det gjorde vi allerede før den tidligere nemnda sa opp. Våre eksamener utarbeides med innspill fra bransjen og fagnemnda er opprettet med personer med ulik bakgrunn og erfaring, sier avdelingsdirektøren som ikke ønsker å si hvem personene er, om de for eksempel har mesterbrev eller hvor de arbeider i dag.

– Alle våre fagnemnder har med personer fra bransjen som er i faget de skal lage eksamener for. Vi gir vanligvis ikke ut navnet på medlemmene av våre fagnemnder. Vi er veldig opptatt av at nemnda skal kunne gjøre et faglig godt arbeid for direktoratet, men at det er vi som står ansvarlig for oppgavene og prosessene, sier Akselsen.

– Sånn bør det være, ellers måtte vi hatt en helt annen ordning der enkeltpersoner ble stilt til ansvar for hele prosessen.

Akselsen vil gjerne ha tydelig fram at det alltid er Utdanningsdirektoratet som er ansvarlig for både resultatet og prosessen.

– Men vi bruker fagfolk fra bransjen og lærere til å sitte i nemndene og være våre faglige hjelpere når oppgavene utvikles, sier hun.

Faglig tilpassede oppgaver

Den nye fagnemnda og Utdanningsdirektoratet vil utforme årets eksamensoppgave som tidligere.

– Vi opererer etter gjeldende forskrift og de vurderingsordningene som står i læreplanen, som også er en forskrift. Udir har retningslinjer for hvem som har ansvaret for utformingen av oppgavene, hvem som skal sitte i nemnder osv, så dette arbeidet fortsetter som før, bekrefter Akselsen.

– Den eneste endringen som kan komme på kort sikt er at vi jobber med en ny tilbudsstruktur og nye læreplaner, men selve forskriften ligger der.

Avdelingsdirektøren sier at det kan være utfordrende når eksamensoppgaver skal tilpasses det enkelte faget.

– Udir har en forskrift som vi må forholde oss til når vi lager eksamensoppgaver og så er det mange diskusjoner om det er den riktige måten å teste kompetansen på eller ikke. Men den diskusjonen hører ikke hjemme i en artikkel eller mellom den enkelte nenmd og fagpersoner i Udir – det er en politisk beslutning, påpeker Akselsen.

 

 

 

Likte du denne artikkelen? Abonner på fagtidsskriftet Byggmesteren og få bladet fullspekket med lesestoff rett i posten.

Trykk her for priser og bestilling!

Kommenter

Del denne artikkelen