Garmo stavkirke på Maihaugen. (Foto: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren)

Vil klima-overvåke gamle bygninger

Riksantikvaren starter nå opp et prosjekt for å overvåke konsekvensene av klimaendringene på fredete bygninger.

Klimaendringene får stadig større konsekvenser for de 5 000 museumsbygningene i Norge. Nå vil Riksantikvaren overvåke utviklingen.

Les også: Klimaendringer gir skadeøkning på museumsbygg

Hvordan tåler de ekstremvær?

Våre eldste bygninger har vært utsatt for varierende klima gjennom mange hundre år. Men de klimaendringene vi venter oss over de neste tiårene vil utsette bygningene for nye og større belastninger. Et varmere og våtere klima kan få store konsekvenser, men samtidig er det også mulig at nettopp disse bygningene, med så lang historie, vil takle klimaendringene relativt godt.

Miljøovervåkingsprogrammet skal se på hvordan klimaendringene slår ut for våre eldste og mest verdifulle bygninger; bygninger fra middelalderen og bygninger på verdensarvstedene Røros og Bryggen i Bergen.

Vil overvåke lenge

Programmet heter «Miljøovervåking av konsekvensene av klimabelastningene på fredete bygninger», og man regner med at overvåkningen vil gå over nærmere 50 år. Det er med andre ord fremtidens kulturminneforvaltning som vil sitte igjen med hele fasiten.

Prosjektet starter nå opp med å overvåke fire bygninger; Garmokirka på Maihaugen, Skoger Gamle kirke ved Drammen, et hus på Folkemuseet og et av husene på Bryggen i Bergen.

Prosjektet er bestilt av Riksantikvaren, mens selve arbeidet utføres av NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) og Mycoteam.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *