(Illustrasjonsfoto)

Lover mer til yrkesfagene

Statsbudsjettet: Regjeringen vil idag presentere en støttepakke for yrkesfagene på 65 millioner kroner.

– Vi vet at vi vil ha et stort behov for folk med yrkesfagutdanning i årene som kommer, både innen bygg, anlegg, helse og industri. Da er det viktig at vi øker kvaliteten og sikrer rekruttering, sier leder av utdannings- og forskningskomiteen Roy Steffensen (Frp) til NTB.

Litt til rekrutteringen

Både finansminister Siv Jensen og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har tidligere lovet at de vil gjøre 2018 til «et skikkelig år for yrkesfag».

Regjeringen vil blant annet å sette av 13,6 millioner kroner til lokalt rekrutteringsarbeid og til videreutvikling av digitale verktøy som skal gjøre det enklere å identifisere og rekruttere nye lærebedrifter.

10 millioner kroner foreslås brukt for å få fagpersoner fra industri og øvrig arbeidsliv direkte involvert i undervisningen og samme beløp til å styrke yrkesfaglærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

annonse

Flere fagskoleplasser

Kunnskapsministeren har varslet økt satsing på yrksesfagene, og regjeringen setter av 25 millioner kroner til nye studieplasser i fagskolene.

I tillegg vil den bruke totalt 40 millioner kroner på rekrutteringen av flere flere lærebedrifter, en «lektor 2-ordning» for yrkesfag (lektor 2-ordningen er et samarbeid mellom skole og næringsliv der fagpersoner fra næringslivet involveres i undervisningen.

Ordningen har som målsetting å øke elevenes interesse for fagene og gi økt læringsutbytte), hospiteringsordning for lærere og desentralisert yrkesfaglærerordning, ifølge Dagbladet.

ONF, Organisasjon for Norske Fagskolestudenter, kalte tidligere budsjettlekkasjen for «gledelige nyheter».

 

Likte du denne artikkelen? Abonner på fagtidsskriftet Byggmesteren og få bladet fullspekket med lesestoff rett i posten.

Trykk her for priser og bestilling!

Kommenter

Del denne artikkelen