Berg skole ble rehabilitert til en ren barneskole - et av mange prosjekter som Undervisningsbygg har gjennomført nylig. (Foto: Undervisningsbygg)

Nesten 11 milliarder til skoler i Oslo

– Vi gleder oss over det høye investeringsvolumet som byrådet har foreslått for den neste fireårsperioden, sier direktør i Undervisningsbygg Rigmor Hansen.

Budsjettforslaget for 2018-2021 viser fortsatt store investeringer til skolebygg i Oslo. Nesten 11 milliarder kroner er øremerket skoleutbygging og rehabilitering i denne perioden.

Les også: Undervisningsbygg ønsker full oversikt

Blant de største byggherrene

Oslos befolkning er i fortsatt vekst, og behovet for å bygge nye skoleplasser og oppgradere eldre bygg er stort. Samlet elevtallsøkning frem til skolestart i 2021 er anslått til rundt 7300.

Administrerende direktør i Undervisningsbygg, Rigmor Hansen, forteller at Undervisningsbygg er et av landets største byggherrer, og at foretaket er bevisst sitt samfunnsansvar.

– Vi gleder oss over det høye investeringsvolumet som byrådet har foreslått for den neste fireårsperioden. Undervisningsbygg skal være et forbilde i bygge-og eiendomsbransjen, med fokus på bærekraftige løsninger. Våre bygg skal ikke bare være for dagens elever, men vare i mange år. Byggene skal være robuste, miljøvennlige og bærekraftige i et livssyklusperspektiv, samtidig som vi legger til rette for god og funksjonell arkitektur og universell utforming.

Et stort ansvar

Direktør Rigmor Hansen understreker også at Undervisningsbyggs virke påvirker samfunnet langt utover bare det å skape gode skolebygg.

Administrerende direktør i Undervisningsbygg, Rigmor Hansen, gleder seg over det høye investeringsvolumet. (Foto: Undervisningsbygg)

– Oslo er kåret til Europas miljøhovedstad i 2019, og gjennom bærekraftig bygging, drift og vedlikehold gir vi et viktig bidrag til byutviklingen mot en grønnere hovedstad. Oslo kommune har også sterkt fokus på at vår virksomhet skal bidra til en seriøs og attraktiv byggebransje hvor fagutdanning og lærlingeplasser vektlegges, avslutter Rigmor Hansen.

 

4 skoleprosjekter ferdig i år

I 2017 har Undervisningsbygg ferdigstilt 4 store skoleprosjekter i tillegg til mange rehabiliteringsprosjekter og utvidelser for å ta imot den voksende elevmassen. To helt nye grunnskoler stod ferdig til skolestart i år; Vollebekk skole og Brynseng skole som er et forbildeprosjekt i FutureBuilt. Manglerud skole og Haugen skole har begge fått større og rehabiliterte skolebygg

Dette er skolene i Oslo med endringer i Skolebehovsplanen 2016-2026:

1      Huseby skole. Utvides med én klasserekke fra 2016
2      Ny barneskole i Bjørnveien. Ferdig til skolestart 2018
3      Slemdal skole foreslås utvidet. Ferdig 2020
4      Ris skole. Utvidelse med 150 elevplasser. Ferdig til skolestart 2016
5      Eurocampus – samarbeid mellom den franske skolen, den tyske skolen, Blindern 8-13 og UiO. Lokalisert i tilknytning til UiO
6      Marienlyst skole utvides. 2017
7      Kringsjå skole utvides. Ferdig til skolestart 2016
8      Berg skole. Ny barneskole. Ferdig til skolestart 2016
9      Ny skole med flerbrukshall på Voldsløkka foreslås. 2022
10    Fernanda Nissens skole. Ny barneskole i Nydalen. Ferdig til skolestart 2016
11    Løren skole. Første byggetrinn ferdig til skolestart 2014. Andre byggetrinn 2017
12    Vollebekk skole. Ny barne- og ungdomsskole. Ferdig til skolestart 2017
13    Groruddalen skole. Utvidelse av eksisterende skole. Ferdig til skolestart 2019
14    Verdensparken. Ny barneskole på Furuset. Ferdig til skolestart 2019
15    Haugen skole. Omgjøring fra barne- og ungdomsskole til barneskole. Ferdig 2016
16    Haugenstua skole. Omgjøring fra ungdomsskole til barne- og ungdomsskole. Ferdig 2016
17    Vestli skole foreslås revet og bygget ny, med flerbrukshall. 2019
18    Tokerud skole. Nytt skolebygg på Tokerud. Ferdig til skolestart 2016
19    Stovner skole – paviljong foreslås erstattet med permanent bygg. 2020
20    Kapasiteten ved Stig skole foreslås flyttet inn i nye Haugenstua skole
21    Ny grunnskole foreslås på Hoff, med flerbrukshall. 2021
22    Uranienborg skole. Utvidelse av eksisterende skole. Ferdig til skolestart 2017
23    Edvard Munch videregående skole foreslås utvidet. 2021
24    Hasle skole foreslås rehabilitert og utvidet. 2019
25    Ny barneskole på Ensjø. Ferdig til skolestart 2020
26    Fyrstikkalléen skole foreslås utvidet med én klasserekke. 2019
27    Valle. Ny VGS i samarbeid med Vålerenga idrettsforening. Ikke avklart når ferdigstilt
28    Etterstad videregående skole foreslås utvidet. 2020-2022
29    Brynseng skole. Ny barneskole. Ferdig til skolestart 2017
30    Nordvoll skole foreslås utvidet
31    Bjørvika. Ny barne- og ungdomsskole.  2022
32    Brannfjell skole foreslås utvidet med én klasserekke
33    Ny midlertidig kapasitet foreslås etablert i området
34    Manglerud skole. Utvidelse til barne- og ungdomsskole. Ferdig til skolestart 2016
35    Østensjø skole foreslås utvidet
36    Vetland skole foreslås utvide med et 1-13-tilbud for døv-blinde. 2017
37    Nordseter skole. Utvidelse til barne- og ungdomsskole.  2016.
38    Ny ungdomsskole på Nordstrand. Omgjøring fra VGS til ungdomsskole. 2016
39    Munkerud skole. Nytt skolebygg og utvidelse. Ferdig til skolestart 2016
40    Mortensrud skole foreslås revet og bygget ny, med flerbrukshall. 2021

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.