Høyre og FrPs bolig- og fortettingspolitikk ligger nærmest Boligsamvirkets.

Boligsamvirket foretrekker H og FrP

Boligsamvirket slipper en bombe i valgkampen, det mener regjeringspartiene har den beste boligpolitikken. Arbeiderpartiet kommer på delt tredjeplass.

NBBL (Norske Boligbyggelags Landsforbund) som tradisjonelt har vært sterkt knyttet til arbeiderbevegelsen, gir Høyre og FrP terningkast fem når det gjelder boligbygging og fortetting. Arbeiderpartiet, Venstre og Senterpartiet får fire.

Flere vil ofre jordvernet

– En viktig årsak til regjeringspartienes høye terningkast, er at de åpner for å la boligbygging gå foran andre hensyn, som blant annet jordvern, og da særlig i sentrale strøk. Dette er en prioritering vi støtter, forklarer NBBL på nettsidene.
Ap får også høy score fordi det har vilje til å la jordvernet vike. Partiet får dessuten plusspoeng for å ville bruke Husbanken mer aktivt som virkemiddel for økt boligbygging, forklarer NBBL videre.

annonse

Kommunal styring er positivt

Senterpartiet og Venstre får også terningkast fire. Det begrunnes med at de har ønske om å styrke kommunenes rolle i boligbyggingen.

Venstre får et ekstra pluss for å ville samle plan- og bygningssaker i ett departement. En bedre samordning av plan- og bygningspolitikken, er noe også NBBL ønsker, framgår det av nettsidene.

 

For lite konkrete

Kristelig folkeparti får tre på terningen, SV og Miljøpartiet de grønne får begge to. Alle tre er for lite konkrete om boligpolitikk i programmene, mener NBBL.

Rødt får bånnplassering med én på terningen. Det skyldes at partiet vil at det offentlige i større grad skal sørge for planarbeidet i bolig- og bygningspolitikken.

 

Terningkasterne i NBBL

Det er et boligpolitisk panel i NBBLs avdeling for interessepolitikk og kommunikasjon som triller terninger over partiprogrammene. Foruten boligbygging og fortetting, skal panelet vurdere bolig- og miljøfornyelse og ungdom og bolig. Programmene vurderes mot NBBLs eget boligpolitiske program.

 

annonse

Likte du denne artikkelen? Abonner på fagtidsskriftet Byggmesteren og få bladet fullspekket med lesestoff rett i posten.

Trykk her for priser og bestilling!

Kommenter

Del denne artikkelen