- Når vi forenkler regelverket er det helt essensielt at næringen selv følger opp, sa statssekretær Per-Willy Amundsen. (Foto: Fylkesmannen.no)

Lover mer forenkling i TEK17

TEK17 skal bli enklere og departementet vil presentere sitt forslag til endringer i plan- og bygningsloven før sommeren, sa statssekretær Per-Willy Amundsen.

– Ineffektive planprosesser og høye kostnader hindrer at det bygges nok, det må vi gjøre noe med i ny TEK17 , sa statssekretær Per Willy Amundsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, på Byggedagene 2015.

TEK17 må bli enklere

Som kjent arbeider direktoratet for byggkvalitet med en bred gjennomgang av alle de tekniske kravene TEK10 i dag stiller til nybygg.

Direktoratet tar sikte på at en ny teknisk forskrift – TEK17 – skal tre i kraft i 2017.

Amundsen hadde følgende oppsummering av arbeidet:

– I gjennomgangen av TEK prioriterer vi de regelendringene som gir størst kostnadsbesparelser uten at det går på akkord med kvaliteten. Vi skal ha de reglene det er behov for, men ikke flere. Det er deler av regelverket som er tungvint og dyrt sammenliknet med resultatet vi sitter igjen med, sa Amundsen.

 

Forslag før sommeren

Ifølge Amundsen vil regjeringens forslag fjerne flere unødvendige og dyre prosesser. Forenklingene som er realisert så langt, er bare begynnelsen.

– Vi vil gjøre det vi kan for å bidra til dette ved å lage et regelverk som legger til rette for forenkling og dermed spart tid, sa Amundsen.

Hvilke forslag dette konkret innebærer får vi snart se.

– Vi vil komme til Stortinget med et nytt forslag til endringer i plan-og bygningsloven før sommeren, sa statssekretæren.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *