Rogaland går ned. Resten av landet opp

Tilstanden i dagens byggevaremarked er polarisert mellom Rogaland og landet ellers, sier hovedorganisasjonen Virke i en rapport om omsetningen til kjedene i 2015.

Rapporten (pdf) fra Virke gir et godt innblikk i utviklingen til de store byggevarekjedene i Norge.

Polariserte markeder

Byggevareaktørene som leverer tall til Virkes Markedsinformasjonsgruppe hadde en samlet vekst på totalt 5,2 prosent i årets tredje og siste tertial. Dette er betydelig svakere vekstrate enn årets andre tertial som fremsto som sterkt med sine 6,7 prosent vekst, men samtidig noe sterkere enn årets første tertial.

Sammenlignbart ligger 3. tertials 12-måneders glidende snitt noe over med 5,3 prosent – tegn på at tertialet ikke fremstår veldig sprekt når man ser utvikling bakover i tid:

(Illustrasjon: Virke)
Klikk for stort bilde. (Illustrasjon: Virke)

Særlig svakt er det i Rogaland. Et fylke med høye volumer og kraftig negativ utvikling påvirker total-tallet i betydelig grad. Høy byggeaktivitet gjennom mange år og det naturlige tidsetterslepet som er mellom prosjekters start og ferdigstillelse gjør at næringen nå faller fra høye nivåer i fylket.

Med mye ferdigstilte prosjekter gjennom 2015 er det ifølge de store entreprenører voksende varelagre, noe som forventes å vedvare også i tiden fremover. Enn så lenge virker det ikke til at den negative utviklingen har fått feste utenfor Rogalands-regionen, og markedet ellers viser sunn vekst.

I tillegg er det svakt også i Troms, som også er et fylke som har hatt en sterk vekst de siste årene.

To-sifret vekst finner vi igjen i en rekke fylker, men for flere områder kommer veksten fra beskjedne volumer. Akershus derimot viser en sterk utvikling fra høye nivåtall, mye grunnet høy byggeaktivitet i randsonen rundt Oslo.

 

Vekst takket være svekket valuta

– Bransjen har lenge hatt gode vilkår i Rogaland, men det vi nå ser er ikke godt nytt. Det er et veldig klart signal om at alvoret som preger petroleumsrettet næring nå også har begynt å gi ringvirkninger inn i andre næringen, sier Bengt Herning, bransjedirektør for Virke byggevare.

Godt er det derfor å se at landet ellers viser til dels meget gode tall, der særlig pressområdene i og rundt de større byene er med å trekke opp veksten. I Akershus for eksempel finner man solid tosifret vekst, oppsummerer Herning.

Bengt-Herning-2013
-Igjen er det i proff-markedet man finner veksten. Tendensen er at flere og flere kjøper tjenester, og at også mindre oppdrag nå gjøres av håndverkere med «proff-status», sier Herning.

Herning summerer opp året med å si at aktørene som leverer tall til Virke byggevarehandel nok en gang kan se tilbake på et godt år, men at han samtidig antar at store deler av veksten kommer som følge av prisjusteringer grunnet den klare valutasvekkelsen gjennom det siste året.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *