Omsetningen av byggevarer ifjor var jevnt fordelt mellom proff- og privatmarkedet. Foto Maxbo Hvam.

Brukbart for byggevarehandelen

De største aktørene i byggevarehandelen omsatte for til sammen 32,4 milliarder på detaljleddet i 2013, en beskjeden oppgang fra året før.

Hovedorganisasjonen Virke mener at fjoråret, sett i et langsiktig perspektiv, ble et brukbart år fordi 2012 var særlig sterkt etter flere år med sterk omsetningsvekst.

Sammenligner man bare mot 2012 kan man få et overdrevet svakt bilde av den faktiske omsetningsutviklingen.

Snublet fra start

2013 ble et svakere år sammenlignet med forventningene ved inngangen til året. Handelen opplevde et særlig svakt første kvartal som man ikke greide å ta igjen i løpet av året.

– En kald vinter og lange perioder med lave temperaturer medførte mye i tele i bakken, noe som forsinket byggeaktiviteten første kvartal. Isolert sett utviklet derfor 2013 seg noe svakere enn hva byggevarebransjen antok ved årets begynnelse, og endte på nærmere nullvekst.

Aktivitetsnivået tok seg imidlertid opp utover året og det er tydelig at 2013 likevel ble et brukbart år i et langsiktig tidsperspektiv., sier Bengt Herning, direktør for Virke Byggevarehandel.

Byggevare2013_bilde1_web

 

Byggevare2013_bilde2_web

Jevn fordeling av omsetningen

Omsetningen av byggevarer er noenlunde jevnt fordelt mellom proff- og privatmarkedet. Samlet stod omsetningen til større entreprenører, mindre boligbyggere og salg til andre profesjonelle for 54 prosent av omsetningen til byggevareaktørene som rapporterer tall til Virke. Privatomsetningen utgjør 46 prosent.

 

Byggevare2013_bilde3_web

 

En halv milliard i omsetning til grossistleddet

Flere av byggevareaktørene selger byggevarer til utsalg som de ikke eier selv, eller som ikke er tilknyttet egen kjede. Aktørenes grossistomsetning til byggevareutsalg utover egen kjede var på til sammen 498 millioner kroner i 2013.

Byggevare2013_bilde4_web

 

Hovedorganisasjonen Virkes tall for byggevarehandelen i Norge baserer seg på innrapporterte tall fra ti av landets største byggevareaktører. Disse hadde ved utgangen av 2013 tilsammen 725 byggevareutsalg og spesialbutikker. Virke gjør oppmerksom på at innrapporteringen av den totale årsomsetningen for 2013 er etter ny standard for rapportering. Dette gir et brudd i tidsserien, og omsetningstall for 2013 er dermed ikke sammenlignbar med foregående år.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *