Byggevarer på Maxbo Hvam. (Foto: Per Bjørn Lotherington)

Byggevaresalget økte 6 prosent

Særlig sterkt går proffsegmentet, som stadig kaprer andeler av det totale salget. Men i Rogaland falt omsetningen.

Omsetningsveksten for ti av de største byggevareaktørene i Norge viser en vekst på hele 6,2 prosent målt mot året før. Det skriver Virke i en pressemelding.

Flere storkundeavtaler

I all hovedsak skyldes de gode tallene ren organisk vekst, men i tillegg farges de også av inngåtte storkundeavtaler og konsolideringer i kjedene. Særlig de lokale aktørene med begrenset geografisk nedslagsfelt viser en kraftig prosentvis utvikling, der flere kan vise til to-sifferet vekst. Målt i antall kroner er derimot bildet mer nyansert.

Tallene fremkommer i Virkes årlige statistikk for byggevarehandelen.

 

Lokale gjør det godt

Bengt Herning, bransjedirektør Virke Byggevare mener det kan finnes flere årsaker til at aktørene med lokal forankring gjør det såpass godt.

– Både god lokal forankring og sterk merkevare i kjerneområder, men også vekst i lokal byggeaktivitet og lokalt rettet kampanjearbeid kan være årsaker som gir disse utslagene. Vi vet for eksempel at hyttemarkedet har gått sterkt i flere områder det siste året, mens aktiviteten i Rogaland har avtatt kraftig. Aktørenes geografiske tyngdepunkt påvirker således veksten kraftig, sier Herning.

– Samtidig må det sies at de større aktørene fremdeles vokser godt, og at stordriftsfordeler i både innkjøp og logistikk er fortrinn som de nyter godt av, sier Herning.

-Vi ser med glede at byggevarehandelen igjen har hatt et godt år, og fortsatt sterk vekst i bolig- og hyttepriser, samt infrastrukturtiltak over statsbudsjettet er faktorer som vi mener vil gjøre at det også blir omsetningsvekst gjennom 2016. Hvor godt markedet går, gjenstår å se, avslutter Herning

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *