(Illustrasjonsfoto)

Flertall for å øke Enøktiltakene

Et flertall i energi- og miljøkomiteen på Stortinget anbefaler å innføre støtte til etterisolering og skifte av vinduer. Enten som skattefradrag eller direkte tilskudd fra Enova.

ENØK-endringene foreslås i en innstilling fra energi- og miljøkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2016.

Les også: – Bekrefter behov for effektive enøk-tiltak

Enovas ordning må utvides

Flertallet i komiteen sier at det nå er behov for en gjennomgang av ordningen, og at bolibyggelag og boligselskap bør inkluderes i Enovas Enøkordning.

Dagens lave strømpriser motiverer ikke forbrukere til å hverken spare strøm eller energirehabilitere. Det vises klart gjennom at få søker om støtte til enøktiltak i hjemmet.

Komiteen vil derfor at etterisolering og skifte av vinduer også bør få støtte og at ordningen bør forenkles ytterligere.

 

Energieffektivisering må lønne seg

Komiteen har dette å si i innstillingen:

– «Disse medlemmer mener den mest miljøvennlige energien er den som ikke brukes og at Norge har et stort potensial for energieffektivisering innen alle sektorer. Disse medlemmer mener at energieffektivisering er viktig ikke minst for å frigjøre energi som kan erstatte fossil energibruk i andre sektorer, som for eksempel transport.

Disse medlemmer viser til at «Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging» er kraftig styrket og at Enova derfor får et større økonomisk handlingsrom til å støtte opp under energisparing og energiomlegging.

Disse medlemmer er positive til at Enovas rettighetsbaserte tilskuddsordning for enøktiltak i husholdningene i 2016 knyttes til skattesystemet.

Husholdninger som gjennomfører støtteberettigede enøktiltak kan velge å motta støtten enten som et skattefradrag eller som et direkte tilskudd.»

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *