Antall lån ligger på samme nivå som i fjor, om lag 2 000, sier Husbanken. (Illustrasjonsfoto)

En milliard ekstra til startlån

Etterspørselen etter lån fra Husbanken til nye boligprosjekter synker, mens kommunene har økt forbruket av startlån til vanskeligstilte som etablerer seg i egen bolig med 30 prosent fra i fjor.

Nå gir Husbanken kommunene mulighet til å øke omfanget av startlån fra 6,5 til 7,5 milliarder kroner, heter det i en pressemelding.

Hjelp til utsatte

– Husbanken skal bidra der markedet ikke strekker til. Nå har byggebransjen god tilgang på gunstig finansiering i det private markedet samtidig som mange kommuner melder at de har for lite midler til startlån. Da er det naturlig at vi benytter muligheten til å øke kommunenes kapasitet til å bistå egne innbyggere som sliter med å finansiere et boligkjøp, sier administrerende direktør Bård Øistensen i Husbanken.

Antall lån ligger på samme nivå som i fjor, om lag 2 000. Den rapporterte økningen på 400 millioner skyldes at det gjennomsnittlige lånebeløpet har økt fra 707 000 til 915 000 kroner. Noe av økningen kan tilskrives økte boligpriser, men det meste av økningen skyldes at startlånskundene oftere enn før fullfinansierer boligkjøpet med startlån.

– Dreiningen mot fullfinansiering med startlån viser at kommunene prioriterer dem som har aller størst problemer med å få lån i det private markedet. Dette er i tråd med den nye startlånsforskriften som trådte i kraft i fjor sommer. I tillegg har vi fått mange meldinger fra kommunene om at de private bankene har vært mer tilbakeholdne enn før med å delfinansiere boligkjøp der startlån inngår som en del av finansieringen, sier Øistensen.

 

Samfinansiering fortsatt mulig

Finansdepartementet fastsatte 15. juni en ny forskrift om nye utlån med pant i bolig som gjelder for alle private banker og kredittforetak. Hovedregelen er at bankene ikke kan gi mer enn 85 prosent av boligens verdi i lån.

Samtidig åpnes det for at inntil 10 prosent av bankenes totale utlån til bolig hvert kvartal kan gis i saker hvor ikke alle forskriftens krav er tilfredsstilt. Det betyr at bankene fortsatt kan gi en grunnfinansiering i saker der resten av finansieringsbehovet dekkes av startlån fra kommunene.

– Vi vil sende ut et informasjonsskriv til bankene i samarbeid med Finans Norge der det presiseres at samfinansiering med banklån og startlån fra kommunen fortsatt er mulig. Vi håper dette kan bidra til at flere lån gis i samarbeid mellom private banker og kommuner, slik at startlånsmidlene strekker lenger og når flere, sier Øistensen.

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *