Bygget hadde sprinkleranlegg som løste ut og bidro til å redusere brannspredningen.(Illustrasjonsfoto)

Slokkeanlegg redder liv

Natt til 2. september 2014 brøt det ut brann på «Stølsberg 33», et bosted for personer med funksjonshemming i Tysvær. Hendelsen kan sette ny standard for alle landets kommuner.

Nå kan brannen sette ny standard for alle landets kommuner, skriver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i en rapport.

Livsviktig lærdom

Det bodde fire personer på senteret, som er bemannet døgnet rundt. Skumisolasjonen i varmtvannsberederen tok fyr og førte til stor røykutvikling.

Fordi døra til rommet var åpen, ble store deler av fellesarealene røyklagt. Heldigvis hadde bygget  sprinkleranlegg som løste ut og bidro til å redusere brannspredningen.

Redder liv

I evalueringen kommer det også frem at sprinkelanlegget var sterkt medvirkende til at bygningen ikke ble totalskadd, noe som ville ha ført til betydelig økonomisk tap.

I ny forebyggende forskrift foreslås det å ilegge kommunene plikt til å evaluere «…hendelser som har hatt eller kunne fått alvorlige konsekvenser for liv, helse eller miljø.»

DSB og Direktoratet for byggkvalitet mener evalueringen av brannen i Tysvær har vist hvilket potensial som ligger i å foreta en grundig gjennomgang av slike hendelser.

Gjennom evalueringen av brannen på «Stølsberg 33» har Tysvær kommune, og andre kommuner og nasjonale fagmyndigheter, fått økt kunnskap og innsikt i viktige sider i det brannforebyggende arbeidet.

– Brannen viser viktigheten av automatiske slokkeanlegg i bygg der beboerne har behov for assistanse ved evakuering. Erfaringene fra hendelsen er derfor verdifull læring som kan brukes nasjonalt, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB.

Tusen branner

De siste ti årene har det brutt ut nesten tusen branner i omsorgsboliger, pleiehjem og institusjoner i Norge. Siden 2004 har det omkommet 29 personer som følge av brann i slike bygninger.

– I 2010 ble det innført krav om automatiske slokkeanlegg i nye omsorgsboliger, pleiehjem og institusjoner. Krav til automatiske slokkeanlegg ble prioritert fordi det er kostnadseffektivt og gir meget høy personsikkerhet. Branntilløp kontrolleres eller slokkes på et tidlig  stadium, sier avdelingsdirektør Ketil Krogstad i DiBK.

Boliger bygd før dette kravet trådte i kraft har sjelden installert sprinkleranlegg eller andre former for automatiske slokkeanlegg.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *