Avtalt pris viktigere enn kontraktsformen

–Motpartens side har sagt mye om åpen bok, nært samarbeid, åpenhet og tillit, men det er ikke interessant i denne sammenhengen.

– Det avgjørende er Bustadoppføringslova som slår fast at det ikke kan avtales dårligere vilkår enn lovens bestemmelser, slo advokat Christin Welle Smidt fast i sin prosedyre i siste dag av rettssaken mellom Tømmermester Kjetil Eriksen AS og byggherren, brødrene Erlend Fanebust og Halvard Fanebust.

Advokat Christin Welle Smidt, Erlend Fanebust og Halvard Fanebust studerer dokumenter i saken.
Advokat Christin Welle Smidt, Erlend Fanebust og Halvard Fanebust studerer dokumenter i saken.

Byggherrens advokat viste dermed at partene fortsatt står milevidt fra hverandre etter sju dager i Oslo tingrett.

Saken handler om tømrermesterfirmaets krav om et sluttoppgjør på 3,7 millioner kroner som byggherren har møtt med et motkrav på ca. 6,7 millioner kroner.

 

 

Forstår ikke kontraktsformen

– Kontraktsformen som var valgt her, var basert på at mye av prosjekteringen ikke var fullført før kontrakten og det derfor ikke var mulig å gi en fastpris på alt, hadde Kjetil Eriksen forklart tidligere i retten.

I sin partsforklaring gjorde han et poeng av at entreprenøren hadde åpen bok, det vil si at alle kostnader legges åpent fram, og at det er avtalt hvilket påslag firmaet skulle ha.

 

Les også: I retten om sluttoppgjør på 3,7 millioner

 

 

Prisen som forutsetning

Byggherrens advokat understreket at prisen som var fastsatt til 12,6 millioner kroner, var en forutsetning for at tømrermesterfirmaet fikk jobben. Byggherren var svært opptatt av totalkostnaden, og forholdt seg utelukkende til den, ble det understreket.

Tilleggene som kom på underveis, ble forstått som de lå innenfor denne størrelsen. Og det var tømrermesterfirmaet som den profesjonelle parten i denne kontrakten, som måtte være ansvarlig for det, hevdet de i retten.

 

Boligen ligger med flott utsikt over indre del av Oslofjorden.
Boligen ligger med flott utsikt over indre del av Oslofjorden.

Oppegående amatører

Brødreparet som er byggherrer, ble omtalt i retten som «oppegående», den ene er konsernsjef og den andre er sykehuslege.

– Selv om den ene av dem er økonom med juridiske studier, er han ikke utdannet i Bustadoppføringslova. Begge er derfor å regne som amatører og forbrukere, poengterte advokaten deres.

 

Bruker bustadoppføringslova

– Det virker som byggherren her tar i bruk Bustadoppføringslova for å få en god løsning som de ikke skal betale for, hevdet tømrermesterfirmaets advokat Hans-Jørgen Arvesen, i sin prosedyre.

Han mente byggherrens fokusering på lav pris, ikke ble fulgt like lojalt av byggherren som av tømrermesterfirmaet etter at kontrakten var inngått.

Blant annet ble det fra byggherren bestilt ulike løsninger for 4 millioner kroner utover vedtatt ramme. – Men det vil de ikke betale, sa han.

 

Prosjektert som vanlig

Partene har også vidt forskjellig syn på om huset var prosjektert før kontrakt og igangsetting.

Byggherrens advokat viste til at ingen takstmenn som har vurdert bygget har påpekt feil i prosjekteringen. Hun refererte fra vitneforklaringen til arkitekten i arkitektfirmaet Jarmund Vigsnes som tegnet huset og var ansvarlig søker.

Arkitekten hadde forklart i retten at det ikke er uvanlig at ikke alt er detaljprosjektert, og at status for prosjektering ikke sto tilbake for andre prosjekter.

Advokaten hevdet derfor at tømrermesterfirmaet hadde det som trengtes for å beregne mengder.

 

Må skjønne at det skjer noe

Saken handler også om endringer underveis og hvordan disse er varslet.

Byggherren hevder at de ikke har fått varslene om endringer fordi varslene ikke var sendt dem slik de mener det var avtalt.

De hadde sett i den felles nettbaserte databasen at det lå mange saker om endring der, men hadde ikke forstått omfanget av dem, hevdet de i retten.

Tømrermesterfirmaets advokat hevdet derimot at byggherren måtte forstå at det skjedde noe når det lå en rekke varsler i denne databasen, og mente det ville være naturlig å stille spørsmål om hva disse dreide seg om dersom en ikke skjønte det.

 

Minst 4 uker å vente

Da dommerfullmektig Marte Solberg onsdag hevet retten etter sju dagers forhandlinger, varslet hun at dom vil falle innen en fastsatt frist på fire uker. Hun la imidlertid til at det om nødvendig kunne bli søkt om fristforlengelse.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *