Kriminalitet tvinger seriøse bedrifter ut av markedet i Asker og Bærum

Det vises til flere oppslag i Budstikka den senere tid hvor svart arbeide har vært sentralt tema. Fenomenet omtales ofte i generelle vendinger på nasjonalt nivå, men det kommer nærmere og tydeliggjøres, når det brytes ned på et lokal nivå slik det her prisverdig gjøres i lokalavisen.

Det oppgis i Budstikka at den svarte økonomien utgjør hele 14 % av nasjonalproduktet. Når skattemyndighetene, representert ved skattekrimsjef Jan-Egil Kristiansen, anslår det årlige omfanget for kommunene Asker og Bærum til hele 15 milliarder kroner årlig kan det konstateres at situasjonen i regionen er helt ute av kontroll.

Skattemyndighetene er, ifølge presseoppslagene, også av den oppfatning at kommunene Asker og Bærum ligger over landsgjennomsnittet. Det er selvsagt ikke mulig uten at en stor del av innbyggerne finner det akseptabelt og direkte medvirker til dette. Kristiansen viser til at skatte- og avgiftsinntekter til det offentlige på hele 5 milliarder går tapt årlig bare i dette området. Selv for ressurssterke kommuner som Asker og Bærum kan man ikke over tid leve med denne utviklingen hvis man ønsker å opprettholde nasjonale og kommunale fellesløsninger innenfor skole, helse, eldreomsorg, infrastruktur og andre sektorer.

 

«Usolidarisk og og egoistisk»

Gjennom presseoppslagene i lokalavisen fremkommer det at Bærums egen stortingsrepresentant Hårek Elvenes viser til at svart arbeid undergraver næringslivet, fellesskapet og velferdsstaten. Han beskriver svart arbeid som usolidarisk og egoistisk. Det er lett å gi han rett i dette, men tiden er inne for å sette riktig navn på begrepet svart arbeid. Det er ikke annet enn økonomisk kriminalitet og forbudt ved lov, både for kjøper og selger.

 

 

Videre er det åpenbart at det er et betydelig innslag av naivitet i forhold til det som nå skjer. De fleste, også på politisk nivå, virker ikke helt å ha tatt inn over seg hvordan utviklingen de senere år har utløst andre problemstillinger, enn enkeltpersoner som «jobber litt ekstra på fritiden».

Både skattedirektør og riksadvokat er tydelig på at omfanget er stort, til dels organisert gjennom kriminelle nettverk og således beskrives som mafialignende tilstander. Riksadvokaten understreker også at den økonomiske kriminaliteten er knyttet tett opp mot arbeidslivskriminalitet, og det dukker stadig opp historier om grov utnyttelse av arbeidskraft, særlig knyttet til både lovlig og ulovlig innvandring.

 

Omfattende kriminalitet i eget nabolag

Det er et stadig sterkere innslag av disse kreftene som gis anledning til å innta det såkalte «svarte markedet» når borgerne i Asker og Bærum innretter seg for å «kjøpe» billige tjenester. Man trenger altså ikke lenger reise til hovedstaden eller andre land for å oppleve økonomisk kriminalitet i stor skala, arbeidslivskriminalitet og innslag av mafiavirksomhet. Det er tilstede i stor grad i nærmiljøet og kan oppleves både i nabolaget og rundt om i byggevarehusene hvor tusenlappene «flagrer» mellom hendene på «håndverkerne». Videre er det et betydelig omfang av denne kriminaliteten også i andre sektorer som rengjøring, bilvask, o.a., samtidig som den har forgreninger til andre kriminelle områder og forsterker tilstedeværelsen av denne.

Et aspekt som er lite fremtredende, er det forhold at bedrifter som følger regelverket, har ryddige ansettelsesforhold, betaler skatt, moms og andre avgifter, skyves ut av markedet i et stadig raskere tempo. Oppslaget i Asker og Bærum Budstikke i forrige uke hvor Lommedalen Bygg AS opplyser at de ikke kan konkurrere med aktører som baserer seg på kriminell virksomhet, medfører at markedet også for mindre prosjekter knyttet til rehabilitering og påbygg nå overlates til de kriminelle. For orden skyld vil jeg på vegne av seriøse bedrifter understreke at man ikke er imot utenlandske foretak og utenlandsk arbeidskraft og vil presisere at mange av våre medlemsbedrifter har utenlandske ansatte. Det man ikke kan leve med er konkurranse på ulike vilkår.

 

Det er forunderlig at man ikke fokuserer mer på konsekvensen av at lovlige virksomheter trapper kraftig ned eller innstiller, arbeidsplasser blir borte og skatte- og avgifter til drift av felleskapet forsvinner. For de av oss som har til oppgave å ivareta medlemsbedriftenes og bransjenes rammevilkår, er det et stort paradoks å oppleve at det er svært lite engasjement både sentralt og rundt om i landet for å ivareta interessene til bedrifter som driver lovlig og seriøs virksomhet. Bedriftene er som nevnt ovenfor ikke redd konkurranse, men finner det umulig å konkurrere når konkurrentene åpenlyst kan bryte lover og regler uten nevneverdig risiko, og i en situasjon hvor omgivelsene finner dette allment akseptert.

Utviklingen er skremmende og sterkt akselererende. Omfang og karakter av denne kriminaliteten har fått lov til å sette seg slik at det ikke lenger er en selvfølge at dette kan reverseres. Riksadvokat Tor Aksel Busch har uttalt at «Hvis vi ikke tar tak nå i den sterkt voksende arbeidslivs-kriminaliteten vil kampen mislykkes». Han har videre understreket at dette ikke er noe justismyndighetene og sentrale myndigheter kan løse alene. Det er behov for at alle gode krefter, sentral og lokalt, herunder også kommunene, engasjerer seg og tar ansvar for å gjøre noe med situasjonen.

 

Må beregne inntektstap og økte forpliktelser

Det fremkommer av reportasje i Budstikka at Lommedalen Bygg AS har redusert sin bemanning fra 20 til 3 tømrere. Det anbefales at man på rådhusene gjør sine beregninger av hva det i sum innebærer når foretak og arbeidsplasser forsvinner i stor stil, og nye ikke lenger etableres. I tillegg til betydelig tap av skatte- og avgiftsinntekter, har det offentlige også forpliktelser knyttet til arbeidsledighetstrygd, sosiale ytelser og annet når ledigheten øker. Så langt har dette ikke blitt tydelig grunnet en sterk økonomisk vekst gjennom mange år. Når vi nå går inn i en periode med mindre vekst og utfordringer for næringslivet og arbeidsmarkedet, vil man raskt oppdage at det kan komme store menneskelige og økonomiske utfordringer når håndverks- og servicebedrifter med ansatte og muligheter for å ta inn lærlinger, ikke lenger finnes i markedet.

Vi tillater oss å stille spørsmål om i hvilken grad den politiske ledelsen i Asker og Bærum vil engasjere seg i den situasjonen som nå er avdekket.

 

Byggmesterforbundet

Frank Ivar Andersen, daglig leder

 

Les også: Fra tyve til tre tømrere

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.