LO-leder Gerd Kristiansen går sammen med lederne i Unio og YS ut i Dagsavisen og advarer mot fjerning av regler for offentlige anskaffelser som kan hindre sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Dumpingregler foreslås fjernet

LO-leder Gerd Kristiansen er bekymret over at et offentlig utvalg som har sett på reglene om offentlige anskaffelser, har foreslått å fjerne bestemmelser som skal motvirke useriøsitet i arbeidslivet.

Det såkalte Forenklingsutvalget overleverte sitt forslag til næringsminister Monica Mæland 10. juni.

 

Vil fjerne viktige vilkår

I et leserinnlegg i Dagsavisen denne uka går LO-lederen sammen med lederne Anders Folkestad i Unio og Jorunn Berland i YS ut med en oppfordring om at det offentlige må gå foran i kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Flertallet i Forenklingsutvalget ledet av Inger Roll-Matthisen, vil fjerne bestemmelser i dagens regelverk som blant annet berører lønns- og arbeidsvilkår, HMS, Skatteattest, lærlingplasser, miljø og livssykluskostnader. Dette tar de tre brevskriverne sterk avstand fra.

 

En sterkere rolle

LO, YS og Unio mener tvert imot at det offentlige må innta en sterkere rolle og være en krevende og strategisk innkjøper.

De tre lederne viser til Sverige som i fjor la fram forslag til regler ved offentlige anskaffelser, hvor formålet er å få et regelverk som gir offentlige oppdragsgivere mulighet til å bruke sin kjøpekraft for å bedre miljøet og å ta sosiale og etiske hensyn.

De tre organisasjonene ser det som merkelig at Norge skal gå i motsatt retning.

Les om Forenklingsutvalgets forslag på Næringsdepartementets nettsider, der hele rapporten kan lastes ned.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *