Hver fjerde yrkesskade skyldes fall. (Foto Cresto Fallskydd.)

Kan lite om risiko ved høydearbeid

En av tre har sjelden eller aldri fått informasjon av arbeidsgiver om risikoen ved arbeid i høyden.

Risikoen ved å jobbe i høyden er stor. I Sverige er hver tredje arbeidsulykke en fallulykke og i Norge er fall hovedårsaken til personskader i arbeidslivet.

– Manglende opplæring og feil bruk av utstyr er ofte årsaken til fallulykker, forteller Vegard Aune, landssjef i Skydda Norge.

Må prioritere kunnskap og sikring

Lover og forskrifter pålegger arbeidsgivere å sørge for sikkerhetsutstyr og opplæring til sine ansatte. Men da fallsikringsprodusenten Cresto spurte ansatte i industri- og byggesektoren i Sverige om sikkerhet på arbeidsplassen, svarte en av tre at de veldig sjelden eller aldri har fått informasjon om risikoen ved å arbeide i høyden.

Et eksempel på Cresto`s basispakker.
En av Cresto`s basispakker.

– Manglende opplæring og feil bruk av utstyr er ofte årsaken til fallulykker. Ansatte med riktig opplæring jobber derimot bedre og tryggere. Det er derfor viktig at vi prioriterer kunnskap og informasjon om fallsikring bedre enn vi gjør i dag. Vi satser derfor mye på å gjennomføre skreddersydde opplæringsprogram for å øke bruken av fallsikringsutstyr, forteller Vegard Aune, landssjef i Skydda Norge.

Oppsummering av undersøkelsen:

  • En gang i året informerer snittarbeidsgiveren sine medarbeidere om selskapets retningslinjer for bruk av fallsikringsutstyr, samt risiko ved arbeid i høyden
  • En av tre medarbeidere har veldig sjelden eller aldri fått informasjon av arbeidsgiver om risikoen ved arbeid i høyden
  • Tre av ti får opplæring om hvordan de skal arbeide i høyden for å unngå ulykker mer sjelden enn en gang i året
  • Seks prosent trener regelmessig i bruk av fallsikringsutstyr, som for eksempel en gang i halvåret
  • Ni av ti kjenner til lovom bruk av fallsikringsutstyr der det er risiko for fallulykker, og ved arbeid på over to meters høyde
  • Blant dem som ikke bruker fallsikringsutstyr, svarer 50 prosent at de ikke bruker det fordi det er lite fleksibelt
  • Tre av ti velger bort fallsikringsutstyr når de arbeider under stressende omstendigheter

Selskapet har laget en rekke lærerike videoer om fallsikring og korrekt bruk av sikringsutstyr.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *