– Mange risikerer å miste jobben, frykter Jon Sandnes etter at arbeidsgivernes pliktperiode for å dekke kostnadene ved permitteringer ble forlenget fra 10 til 20 dager.

Dyrere permitteringer

Fra årsskiftet må arbeidsgivere dekke kostnadene ved permitteringer i 20 dager, dobbelt så lenge som tidligere.
– Fordoblingen av arbeidsgiverperioden vil gjøre permitteringer så kostbart at det i praksis ikke blir noe alternativ, sier BNL-sjef Jon Sandnes.

Nå går Byggenæringens Landsforening, BNL og NHO sentralt sammen med flere LO-forbund for å få endret disse bestemmelsene i revidert budsjett.

 

Blir oppsagt

BNL har fått klar beskjed fra flere av sine medlemsbedrifter.

– Mange risikerer å miste jobben og bedriftene mister kompetanse og erfaring, sier administrerende direktør Jon Sandnes til Klassekampen. – Skal vi møte framtida med kvalifiserte arbeidsfolk, må bedriftene stimuleres til å holde på fast ansatte i tider med færre oppdrag, sier Sandnes og understreker at permitteringer blir lite brukt i gode tider.

– Regjeringen vil ha større adgang til midlertidige ansettelser, og dette vil bli resultatet når det blir dobbelt så dyrt for bedriftene å ha folk i permisjon, sier forbundssekretær Steinar Krogstad i Fellesforbundet.

 

Helomvending

Endringene i permitteringsreglene kom i statsbudsjettet uten at det var varslet på forhånd, og bransjen ble tatt på senga. Reglene hører inn under arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp), som i 2009 gikk inn for å redusere arbeidsgiveres lønnsplikt til permitterte til 3 dager. Nå er han ansvarlig for at den forlenges til 20 dager.

– Populistene har det enkelt. De kan snu seg tvert uten å skjemmes, sier Steinar Krogstad.

Nestleder Anders Skattkjær i Fellesforbundet tror endringene i permitteringsreglene i tillegg kan bane vei for mer innleie av arbeidskraft.

– Det kan i verste fall undergrave modellen med faste ansettelser, grunnlaget for hele den norske velferdsmodellen, sier Skattkjær til Dagsavisen.

 

Sparer 82 millioner

Regjeringen regner med å spare 82 millioner kroner i år på regelendringen fordi det vil bli mindre utbetalt i dagpenger. Den mener endringene vil frigjøre arbeidskraft og slik øke fleksibiliteten i arbeidsmarkedet.

Statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) i Arbeids- og sosialdepartementet mener permitteringsregelverket skal balansere samfunnets behov for effektiv utnyttelse av arbeidskraften og arbeidsgivers mulighet til å kunne fri seg fra lønnsforpliktelsene ved uforutsett mangel på arbeid.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *