Passivhusnivå i 2015 er for tidlig, mener BNL

Det er for tidlig å innføre passivhusnivå allerede i 2015, mener Byggenæringens Landsforening (BNL). Konsekvensene er foreløpig ikke utredet som forutsatt

Det går fram av et notat fra BNL til Direktoratet for byggkvalitet (dibk) om arbeidet med nye energiregler i teknisk forskrift. Reglene følger opp tidligere intensjoner om passivhusnivå allerede fra 2015 og nesten nullenerginivå fra 2020.

Nye energikrav bør utsettes til 2018, argumenterer BNL i notatet.

Les også: Betenkelig hastverk med passivhusnivå

 

 

Savner konsekvensutredning

BNL viser til klimaforliket på Stortinget, Klimameldingen og stortingsmeldingen om bygningspolitikk. Der tas det til orde for at kravsnivået skal fastsettes etter at det er gjennomført utredninger om konsekvensene for samfunnsøkonomi og helse samt byggenæringens kompetanse.
Slike utredninger er ennå ikke gjennomført, påpeker BNL.

 

«Forenkler» med tredje sett regler

Landsforeningen viser videre til at Solberg-regjeringen har mål om å forenkle, men mener det foreliggende forslaget til nye tekniske forskrifter vil være for komplisert til å gjelde alle nybygg.

BNL mener det heller ikke vil være noen forenkling for byggenæringen om man har hastverk med å innføre enda et nytt regelverk. Nå arbeider næringen allerede med to tekniske forskrifter, både TEK 07 og TEK 10. Om også TEK 15 innføres, vil det skape ytterligere komplikasjoner i planlegging og produksjon. BNL ber om ro og nok tid til å forberede nye regelverksendringer.

BNL etterlyser også at teknisk erfaring fra bygging etter TEK 10 og passivhusbygging trekkes inn i oppbygging av nytt regelverk.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *