TEK 15 blir TEK 16 eller 17

De mye omtalte TEK 15-endringene i teknisk forskrift kommer på høring før jul i år. Dermed kan «TEK 15» tidligst bli innført i 2016 eller 2017.

– Vi jobber med nye energikrav med sikte på å sende forslag på høring før jul, slik at vi kan fastsette nye bestemmelser i løpet av 2015, sier statssekretær Per-Willy Amundsen i kommunaldepartementet. Han svarer på Byggmesterens e-post en måned før årsskiftet om hva det blir til med TEK 15.

 

Står på passivhusnivå og nullenergi

Statssekretæren sier at nye energikrav vil være en oppfølging av klimaforliket der det er varslet at energikravene for nye bygg skal skjerpes til passivhusnivå i 2015 og nesten nullenerginivå i 2020.

Men sier ikke noe om hvordan man kan innfri «passivhusnivå i 2015» siden bestemmelsene først skal fastsettes i løpet av 2015.

Les også: Passivhusnivå i 2015 er for tidlig

Lettere å bruke loft og kjeller

Statssekretæren legger til at departementet arbeider med forslag som vil gjøre det enklere å ta i bruk areal på kjeller og loft i egen bolig til boligareal. Det jobbes med at også forslag om det skal sendes på høring før jul, skriver han.

 

Enklere og rimeligere å bygge

Amundsen minner dessuten om at de første endringsforslagene i forskriften ble sendt på høring i juni.

– Endringene gjelder først og fremst tilgjengelighetsbestemmelser samt noen redaksjonelle endringer i forskriften. Målet med endringene er å gjøre det enklere og rimeligere å bygge boliger. Det skal bli enklere å utnytte areal på en hensiktsmessig måte i boenhet og byggeprosjekt. Samtidig skal prinsippet om universell utforming og tilgjengelighet til og i boliger ligge fast. I forberedelsene til høringen er det gjennomført et dialogmøte hvor byggenæringen, interesseorganisasjoner og kommuner har bidratt med innspill, skriver han.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *