Vil innføre skattefradrag for ENØK i hjemmet

Endelig kan det bli fart på energieffektiviseringen i norske boliger. Samarbeidsavtalen mellom de fire borgerlige partiene slår i hvert fall fast at det skal innføres en skattefradrag for ENØK-investeringer i hjemmet.

«Alle» er enige om at det er større gevinst å hente på energieffektivisering i eksisterende bygg og boliger enn i nybygg. De fleste boliger vi skal bo i de nærmeste 50 åra, er jo allerede bygd.

Men det har så langt manglet på de virkelige gulrøttene for at private skal gå i gang.

 

Venstres svar på ROT-fradrag

Skattefradrag for ENØK-investeringer i boliger er en av Venstres programposter som er kommet med i samarbeidsavtalen mellom de fire partiene H, FrP, V og KrF.

Det ligger i avtalen sammen med en rekke felles prosjekter og satsinger de fire partiene er enige om.
I denne rekka er også intensivert kamp mot svart arbeid og utredning om ROT-fradrag.

 

Fart på infrastruktur og bygging

I samarbeidsavtalen åpnes det videre for økt aktivitet i vei- og banebygging. Partiene vil øke rammene for infrastrukturbygging utover Nasjonal Transportplan.

Utbyggingsplaner som har vært stanset av «verneverdige hubroer» og andre sjeldne arter, får kanskje nye muligheter. Samarbeidsavtalen slår i hvert fall fast at praktiseringen av naturmangfoldloven skal gjennomgås.

 

Les hele samarbeidsavtalen her

Les også: Mange vil energieffektivisere med støtte
Energieffektivisering mot klimakrise

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.